>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Kategória: Vzdelávanie

Vzdelávanie,

Francúzske začiatky

Francúzština od základov V tomto článku nájdete zopár výrazov, fráz z francúzštiny, ktorými sa naučíte úplné základy tohto jazyka. Určovanie času vo frabcúzštine: Quelle heure est-il: Koľko je hodín? Il est sept heures et demie. Je pol ôsmej. A quelle heure? O koľkej hodine? A midi et quart. O štvrť na jednu. A trois heures moins le quart. O tri štvrte na tri.   Neurčité zámeno „on“ Qu´est-ce qu´on va faire dimanche ? Čo budeme robiť v nedeľu? On écoute la radio? Počúvame rádio. Stupňovanie prídavných mien vo francúzštine: Paul est plus grand que Marie. Pavol je väčší ako

Vzdelávanie,

Predaj v angličtine

Angličtina v predaji Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom. Good morning madam. Can I help you ? Dobré ráno, pani, čo si želáte? Oh, good morning. Er, I was just looking really. Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala. I see you have a sale on. Vidím, že máte výpredaj. Do you have any  light Summer dresses ? Máte nejaké ľahké letné šaty? Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you. Ale áno, pani,

Vzdelávanie,

Nemčina obchodne

Obchodná korešpondencia v nemeckom jazyku Zaoberáte sa obchodom a neviete nemecký jazyk, teraz sa naučíme zopár fráz, ktoré by ste mohli použiť pri obchodovaní s Nemcami.   Ľutujeme, že Vám nemôžeme podať okamžitú správu. Pre neprítomnosť. Wir bedauer, daß wir Ihnen nicht sofort Bescheid geben können. Wegen Abwesenheit. Pretože záležitosť nepočká, prosíme. Da die Angelegenheit eilt, bitten wir um.. Vzhľadom k naliehavosti prípadu vás prosíme o okamžitú odpoveď. In Anbetracht der Dringlichkeit dieses Falless bitten wir Sie um sofortige Antwort. Očakávame vaše ďalšie pokyny. Wir erwarten Ihre weiteren  Weisungen. Pokiaľ by tieto pokyny neboli dostatočne

Vzdelávanie,

Hovoríme spisovne?

Spisovná slovenčina Veľa slov, ktoré používame nie sú vždy spisovné, dnes sa pozrieme na tie, ktoré hovoríme všelijako a ako by sme ich mali skutočne vyslovovať. Takže poďme na to. Ospravedlnenie Žiaci  alebo podaktorí menej pozorní učitelia a profesori hovoria slová omlúvenka, omlúviť sa, tieto slová však boli u nás rozšírené  v dávnejších vekoch, avšak u nás tí vzdelanejší používali už vtedy slová ospravedlnenie, ospravedlniť sa. Teda ak vykonáme niečo čo by sme nemali tak sa niekomu ospravedlníme, prípadne si vypýtame ospravedlnenku  pre učiteľa na hodine. Ostaršiť Toto sloveso je utvorené od druhého stupňa prídavného

Vzdelávanie,

Obchodná angličtina

Trošku z obchodnej angličtiny   V dnešnom článku si priblížime zopár viet, ktoré môžete použiť v obchodnom styku   Platenie ako obvykle Payment as usual. Platenie predom. Payment in advance. Polovica predom pri udelení objednávky, polovica proti  dokumentom. Half in advance on placement of order, half angainst documents. Neodvolateľný akreditív. An irrevocable letter of credit. Potvrdený našou bankou. Confirmed by our bank. Vyplatitelný proti predložení našich faktúr. Payable against presentation of our invoices. Sady originálnych palubných konosamentov. A set of original on- board bills of landing. Duplikátu nákladného listu. A copy of the railway bill.