>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: doučovanie

Vzdelávanie,

Francúzske začiatky

Francúzština od základov V tomto článku nájdete zopár výrazov, fráz z francúzštiny, ktorými sa naučíte úplné základy tohto jazyka. Určovanie času vo frabcúzštine: Quelle heure est-il: Koľko je hodín? Il est sept heures et demie. Je pol ôsmej. A quelle heure? O koľkej hodine? A midi et quart. O štvrť na jednu. A trois heures moins le quart. O tri štvrte na tri.   Neurčité zámeno „on“ Qu´est-ce qu´on va faire dimanche ? Čo budeme robiť v nedeľu? On écoute la radio? Počúvame rádio. Stupňovanie prídavných mien vo francúzštine: Paul est plus grand que Marie. Pavol je väčší ako

Vzdelávanie,

Obchodná angličtina

Trošku z obchodnej angličtiny   V dnešnom článku si priblížime zopár viet, ktoré môžete použiť v obchodnom styku   Platenie ako obvykle Payment as usual. Platenie predom. Payment in advance. Polovica predom pri udelení objednávky, polovica proti  dokumentom. Half in advance on placement of order, half angainst documents. Neodvolateľný akreditív. An irrevocable letter of credit. Potvrdený našou bankou. Confirmed by our bank. Vyplatitelný proti predložení našich faktúr. Payable against presentation of our invoices. Sady originálnych palubných konosamentov. A set of original on- board bills of landing. Duplikátu nákladného listu. A copy of the railway bill.

Vzdelávanie,

Reparát bez problémov

11 rád ako urobiť úspešne reparát   Ak už máte tú smolu, že musíte robiť reparát z jazyka alebo iného predmetu tak vám ponúkam rady ako reparát úspešne urobiť. Nenechávajte si to čo sa máte naučiť na poslednú chvíľu. Ak máte možnosť tak vyhľadajte učiteľa, ktorý vám pomôže s učivom, aby ste to určite urobili. Rozdeľte si učivo na menšie časti, aby sa vám to ľahšie učilo. Vyhľadajte si viac zdrojov alebo sa poraďte so svojím učiteľom, čo si máte vyhľadať a kde. Učte sa najlepšie každý deň a pravidelne si opakujte čo ste

Vzdelávanie

Výhody doučovania

Prečo si vybrať súkromné doučovanie ? Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať. Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov. Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu. Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje. Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa. Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa

Vzdelávanie,

Slovak cardinal numbers

Gender related forms of cardinal numeral – Tvary základných čísloviek v závislosti od rodu   In the text I try to focus  on cardinal numbers. We have masculine, feminine and neuter forms of cardinal numbers. Firstly i show you  how are cardinal numbers created in Slovak language, secondly I connect them with nouns and thirdly I make some sentences. masculine                       feminine                               neuter jeden                               jedna                                    jedno dva                                  dve                                        dve tri                                    tri                                          tri štyri                               štyri                                        štyri päť                                päť                                         päť   cardinal numbers with nouns: Masculine jeden slon, dva vankúše, tri počítače, štyri kvety, päť stolov Sentences V zoo