>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: obchodná angličtina

Vzdelávanie,

Obchodná angličtina

Trošku z obchodnej angličtiny   V dnešnom článku si priblížime zopár viet, ktoré môžete použiť v obchodnom styku   Platenie ako obvykle Payment as usual. Platenie predom. Payment in advance. Polovica predom pri udelení objednávky, polovica proti  dokumentom. Half in advance on placement of order, half angainst documents. Neodvolateľný akreditív. An irrevocable letter of credit. Potvrdený našou bankou. Confirmed by our bank. Vyplatitelný proti predložení našich faktúr. Payable against presentation of our invoices. Sady originálnych palubných konosamentov. A set of original on- board bills of landing. Duplikátu nákladného listu. A copy of the railway bill.