Obchodná angličtina

Trošku z obchodnej angličtiny

 

V dnešnom článku si priblížime zopár viet, ktoré môžete použiť v obchodnom styku

 

Platenie ako obvykle

Payment as usual.

Platenie predom.

Payment in advance.

Polovica predom pri udelení objednávky, polovica proti  dokumentom.

Half in advance on placement of order, half angainst documents.

Neodvolateľný akreditív.

An irrevocable letter of credit.

Potvrdený našou bankou.

Confirmed by our bank.

Vyplatitelný proti predložení našich faktúr.

Payable against presentation of our invoices.

Sady originálnych palubných konosamentov.

A set of original on- board bills of landing.

Duplikátu nákladného listu.

A copy of the railway bill.

Osvedčenie o pôvode.

The certifikate of origin.

Sady konzulárnych faktúr.

A set of consular invoices.

Sady colných faktúr.

A set of customs invoices.

Naša ponuka je platná do 3. Marca.

Our offer is valid until 3rd March.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Related Post