Francúzske začiatky

Francúzština od základov

V tomto článku nájdete zopár výrazov, fráz z francúzštiny, ktorými sa naučíte úplné základy tohto jazyka.

Určovanie času vo frabcúzštine:

Quelle heure est-il:

Koľko je hodín?

Il est sept heures et demie.

Je pol ôsmej.

A quelle heure?

O koľkej hodine?

A midi et quart.

O štvrť na jednu.

A trois heures moins le quart.

O tri štvrte na tri.

 

Neurčité zámeno „on“

Qu´est-ce qu´on va faire dimanche ?

Čo budeme robiť v nedeľu?

On écoute la radio?

Počúvame rádio.

Stupňovanie prídavných mien vo francúzštine:

Paul est plus grand que Marie.

Pavol je väčší ako Mária.

Il es tle plus grand de toute la classe

Je najväčší z triedy.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post