Hovoríme spisovne?

Spisovná slovenčina

Veľa slov, ktoré používame nie sú vždy spisovné, dnes sa pozrieme na tie, ktoré hovoríme všelijako a ako by sme ich mali skutočne vyslovovať. Takže poďme na to.

Ospravedlnenie

Žiaci  alebo podaktorí menej pozorní učitelia a profesori hovoria slová omlúvenka, omlúviť sa, tieto slová však boli u nás rozšírené  v dávnejších vekoch, avšak u nás tí vzdelanejší používali už vtedy slová ospravedlnenie, ospravedlniť sa. Teda ak vykonáme niečo čo by sme nemali tak sa niekomu ospravedlníme, prípadne si vypýtame ospravedlnenku  pre učiteľa na hodine.

Ostaršiť

Toto sloveso je utvorené od druhého stupňa prídavného mena starý- starší. Toto sloveso znamená  urobiť niekoho starším a používame ho na vystihnutie deja, že dorastenca preradili predčasne medzi dospelých, používa sa najmä ako prvok športového slangu.

Ovca – oviec

Podstatné meno ovca skloňujeme pravidelne podľa vzoru ulica. Treba však dávať pozor na tvar 2. pádu množného čísla oviec, päť oviec, chov oviec, pastier oviec, nie päť ovcí.

Panelák

Toto podstatné meno je utovorené príponou –ák, k základu panel: je to slangová dubleta dvojslovného termínu panelová stavba resp panelový dom, v hovorovej reči môžeme bez problémov použiť aj termín panelák.

Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post