>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: francúzština

Vzdelávanie,

Francúzske začiatky

Francúzština od základov V tomto článku nájdete zopár výrazov, fráz z francúzštiny, ktorými sa naučíte úplné základy tohto jazyka. Určovanie času vo frabcúzštine: Quelle heure est-il: Koľko je hodín? Il est sept heures et demie. Je pol ôsmej. A quelle heure? O koľkej hodine? A midi et quart. O štvrť na jednu. A trois heures moins le quart. O tri štvrte na tri.   Neurčité zámeno „on“ Qu´est-ce qu´on va faire dimanche ? Čo budeme robiť v nedeľu? On écoute la radio? Počúvame rádio. Stupňovanie prídavných mien vo francúzštine: Paul est plus grand que Marie. Pavol je väčší ako