Nemčina obchodne

Obchodná korešpondencia v nemeckom jazyku

Zaoberáte sa obchodom a neviete nemecký jazyk, teraz sa naučíme zopár fráz, ktoré by ste mohli použiť pri obchodovaní s Nemcami.

 

Ľutujeme, že Vám nemôžeme podať okamžitú správu. Pre neprítomnosť.

Wir bedauer, daß wir Ihnen nicht sofort Bescheid geben können. Wegen Abwesenheit.

Pretože záležitosť nepočká, prosíme.

Da die Angelegenheit eilt, bitten wir um..

Vzhľadom k naliehavosti prípadu vás prosíme o okamžitú odpoveď.

In Anbetracht der Dringlichkeit dieses Falless bitten wir Sie um sofortige Antwort.

Očakávame vaše ďalšie pokyny.

Wir erwarten Ihre weiteren  Weisungen.

Pokiaľ by tieto pokyny neboli dostatočne jasné, prosíme o správu obratom.

Falls diese Weisungen nicht klar genug sind, bitten wir um umgehende Nachricht.

Navrhujeme  zariadiť túto záležitosť.

Wir schlagen vor, diese Angelegenheit.

Teší nás, že vám môžeme dať túto správu.

Es freut uns, daß wir Ihnen diese Nachricht geben können.

Tým považujeme záležitosť za vyriešenú.

Damit betrachten wir die Angelegenheit als erledigt.

Prosíme, aby ste nás u zákazníka láskavo ospravedlnili.

Doporučujeme vám aby ste sa obrátili na

Wir empfehlen Ihnen, sich an.

Prosíme aby ste zistili, či by mal zákazník záujem.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte ma.

Related Post