Slovak cardinal numbers

Gender related forms of cardinal numeral – Tvary základných čísloviek v závislosti od rodu

 

In the text I try to focus  on cardinal numbers.

We have masculine, feminine and neuter forms of cardinal numbers.

Firstly i show you  how are cardinal numbers created in Slovak language, secondly I connect them with nouns and thirdly I make some sentences.

masculine                       feminine                               neuter

jeden                               jedna                                    jedno

dva                                  dve                                        dve

tri                                    tri                                          tri

štyri                               štyri                                        štyri

päť                                päť                                         päť

 

cardinal numbers with nouns:

Masculine

jeden slon, dva vankúše, tri počítače, štyri kvety, päť stolov

Sentences

V zoo je jeden slon. V posteli mám dva vankúše. Predal som tri počítače. Dostal som štyri kvety. Ukázali mi päť stolov.

Feminine

Jedna žena, dve postele, tri žehličky, štyri nohy, päť stoličiek.

Sentences

V parku je jedna žena. V izbe sú dve postele. Kúpili sme tri žehličky. Stôl má štyri nohy. Pri stole je päť stoličiek.

Neuter

Jedno auto, dve mestá, tri perá, štyri okná, päť srdcí

Sentences

Vidím jedno auto. Boli sme v dvoch mestách. Našiel som tri perá. Rozbil som štyri okná. Mám päť srdcí.

If you want to know more just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.

Related Post