English letter

9 fráz, ktoré určite použijete v anglickom liste

Každý, kto už písal anglický list a nevedel ako ho má napísať by si mal pozrieť tieto vety, ktoré by sa mu mohli hodiť práve do jeho listu.

Mr and Mrs Brown request the honour of your presence at the marriage of their daughter.

Pán a pani Brownovi majú čsť vás pozvať na svadbu svojej dcéry.

The staff of the Department have pleasure in inviting Mr L. Jankovič to coctails.

Zamestnanci oddelenia  s potešením pozývajú pána L. Jankoviča na koktail.

It is great pleasure to invite you to lunch.

S veľkým potešením vás pozývam na obed.

My husband and  I would like you to spend the weekend with us.

Môj manžel a ja by sme boli radi, keby ste strávili s nami víkend.

We are organizing a small dancing party on Saturday eveneing. Could you join us?

Organizujeme malý tanečný večierok v sobotu večer. Môžeš prísť ?

Mr Novák accepts with pleasurethe kind invitation to coctails on 5th May.

Pán Novák s potešením prijíma pozvanie na koktail dňa 5. mája.

Please accept our sincere regrets at not being able to join you.

S ľútosťou oznamujeme, že nebudeme môcť prísť.

I am afraid I have to postpone our party.

Je mi ľúto ale musím odložiť večierok.

If it were posibble, I would be delighted to come.

Keby bolo možné, rád by som prišiel.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac a niečo sa aj naučiť tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

 

 

Related Post