>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: kurzy

Obchody a služby, , , ,

Ako na angličtinu inak

9 Praktických trikov ako sa učiť angličtinu Určite veľa z vás sa už učilo angličtinu a stále ju neviete, možno ste len nevedeli ako sa ju máte správne učiť, v tomto článku sa dozviete ako sa angličtinu naučíte na betón. Učte sa angličtinu každý deň. Stanovne si čas napr. 15 minút denne a ten venujte vzdelávaniu sa. Meňte spôsoby ako sa učíte jazyk, a to vždy, keď vás to už jednou formou vzdelávania nebaví. Počúvajte jazykové nahrávky rôznych hovorcov, aby ste rozumeli aj iným formách angličtiny. To čo sa naučíte si hneď aj prakticky vyskúšajte.

Vzdelávanie, , , ,

Anglicky prakticky

Ako sa skutočne naučíte po anglicky !                                                                        Tento článok by vás mal posunúť k tomu aby ste sa samy naučili rozprávať po anglicky, nájdete tu zopár tipov, ktoré by vám mali pomôcť, teda ak sa nimi budete riadiť, aj keď nehovorím, že  na každého zaberá úplne to isté. Musíte veľa čítať, najprv anglické vety a neskôr by som odporučil aj rôznu beletriu, najlepšie sa človek učí, ak má bilinguálnu knihu, a teda hneď vie, čo daný text v angličtine aj znamená. Ak už takto čítate, tak ja doporučujem každému si vždy kúpiť

Vzdelávanie, , , ,

Takto sa jazyky nenaučíte

Ako sa skutočne neučiť cudzí jazyk   V tomto článku vám predostriem tie najväčšie chyby, ktoré študenti robia pri učení sa cudzieho jazyka. Je síce u každého individuálne ale asi každý sa v tomto článku nájde. Študenti sa učia nárazovo, čo znamená, že si myslia, že sa naučia všetko za krátku dobu a po istej dobe to zas nechajú tak. Jazyk sa tiež nedá naučiť tak, že sa zameriam na jednu časť jazyka, napr. určite nebudem v danom jazyku, ak len čítam knihy a nikdy som si nevypočul žiadnu nahrávku. Ak nemeníte spôsoby ako sa učíte,

Vzdelávanie, , , ,

Anglická gramatika

Anglické časy a ich odlišnosti Dnes sa bližšie pozrieme na predprítomný čas jednoduchý, predprítomný čas priebehový a prítomný priebehový čas. Predprítomný čas jednoduchý vyjadruje dokončenosť deja do prítomnosti, predprítomný čas priebehový vyjadruje nepretržitosťdeja do prítomnosti a prítomný čas priebehový vyjadruje okamžitý priebeh deja. Dáme si zopár príkladov na lepšie pochopenie: I have lived in Prague since 1986. Býval som v Prahe od 1986. (doteraz) I have been living in Prague since 1986. Bývam v Prahe od 1986. I am living in Prague. Teraz bývam v Prahe. What are you learning ? Čo sa  učíte ? (teraz) How long have

Vzdelávanie, , , ,

Anglická gramatika

Tvary s ought to a tvary s used to Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to. Ought to Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu nevyhnutnosť, použije sa should. Kladný záväzok                             Záporný záväzok I ought to call.                                I ought not to call I ought to have called.                   I ought not have called. Príklady: I ought not to be so careless with this coding. Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní. The two systems ought to be compared