English idioms

English idioms – Anglické idiómy

Každý jazyk má niečo v sebe zaujímavé, angličtina má plno idiómov, ktoré len tak nenájdete v inom jazyku, pozrieme sa na niektoré a vysvetlíme si čo znamenajú.

With the design

V úmysle

He entered the building with the design of committing a robbery.

Vošiel do budovy s úmyslom spáchať lúpež.to

detract from the thing

niečo znehodnocovať

the chief clerk was always detracting from the value of other people´s work.

Vedúci úradník vždy znehodnocoval prácu iných ľudí.

The deuce

Why the deuce didn´t you come when I called for you ?

Prečo si do čerta neprišiel, keď som ťa volal?

To die out

Vymrieť

The Red Indians of North America are dying out.

Indiáni zo Severnej Ameriky sú na vymretie.

Never say die!

Nezúfaj

Take courage, we shall soon be there! Never say die !

Odvahu, za chvíľu tam budeme ! Nezúfaj !

To divest oneself of

Vzdať sa niečoho

He divested himself of his clothes and plunged into the river.

Vyzliekol sa a skočil do rieky.

A standing dish

Otrepaná vec

We won´t  speak about it any more. It´s  a standing dish.

Nehovorme už o tom. Je to otrepaná vec.

Drop it!

Nechaj to tak!

Drop it ! It´s absolute foolishness.

Nechaj to tak ! Je to totálna hlúposť .

In easy circumstances

Zámožný

For several years the man worked hard and lived modestly but now he is in easier circumstances.

Ten muž pracoval ťažko a žil skromne niekoľko rokov, avšak teraz sa má lepšie.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Post