Doučovanie slovenčiny

Určovanie vedľajších viet podraďovacieho súvetia

Podmetová

Pýtame sa na ňu otázkami  kto? Čo ?

Spojovacie výrazy tu nájdeme  kto, čo…………..

Príklad:  Kto má rád zvieratá, nemôže im ublížiť.

Prísudková

Pýtame sa na ňu otázkami Aký? Aká? Aké?

Spojovacie výrazy v tejto vete sú ako, aký, aká

Príklad: Aká matka, taká Katka.

Predmetová

Pýtame sa na ňu otázkami – pádovými príponami

Nachádzajú sa tu spojovacie výrazy kto, čo, že, aby

Príklad: Chcel som vedieť, kto to urobil.

Prívlastková

Pýtame sa na ňu otázkou aký ? aká ? aké ?, ktorý ? ktorá? ktoré ?

Nájdeme tu spojovacie výrazy kto, čo, ktorý…

Príklad: Díval sa na zvieratá, ktoré vystrájali v klietke.

Príslovková

miestna       miery           príčiny

časová        podmienková             prípustková

spôsobová                účelu

Doplnková

Pýtame sa na ňu otázkou aký? ako ?

Nájdeme tu spojovacie výrazy ako

Príklad: Sledoval kvety, ako rastú.

Ak sa chcete naučiť viac tak ma kontaktujte na stránke http://www.filip-en.eu a môžete sa naučiť oveľa viac zo slovenčiny ale aj literatúry.

 

Related Post