Doučovanie obchodnej angličtiny

Obchodná angličtina – doučovanie pre každého

V tomto článku si prejdeme niekoľko viet, ktoré by sa dali použiť pri komunikácií v obchodnom styku v angličtine.

Let´s get straight down to the business.

Prejdime priamo k obchodným záležitostiam.

We have a lot to discuss.

Máme toho veľa prediskutovať.

Let´s move on to rhe item two.

Prejdime k bodu číslo dva.

Could you explain that, please ?

Mohli by ste to objasniť ?

I find your proposal very good.

Považujem váš návrh za veľmi dobrý.

I don´t quite share your view.

S vaším názorom sa moc  nestotožňujem.

Let me recap what we have agreed.

Dovoľte aby som ešte raz  stručne zhrnul, na čom sme sa dohodli.

How big is your department?

Aké veľké je vaše oddelenie?

How long have you been with this company ?

Ako dlho pracujete pre túto spoločnosť ?

It has taken me a long time to decide for a foreign partner.

Trvalo mi dlho kým som sa rozhodol pre zahraničného partnera.

I´ll keep you informed of my activities.

Budem vás informovať o svojich činnostiach.

I´ll send you the samples as soon as possible.

Tie vzorky vám pošlem čo najskôr.

Ak by ste sa chceli naučiť alebo doučiť viac zo všeobecnej angličtiny ale aj z obchodnej angličtiny tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

Related Post