10 vecí, ktoré by mal rečník chápať

  1. Mal by si vybrať tému, ktorá je aktuálna a zaujímavá, pre tých, čo ho budú počúvať.
  2. Tému je dôležité rozvinúť zaujímavým spôsobom, mali by ste jej dať pútavý úvod a logickú postupnosť.
  3. Rozviňte dopodrobna pár vecí, nesnažte sa povrchne obsiahnuť celú problematiku, hovorte o tom čo poznáte najlepšie z vlastnej skúsenosti.
  4. Používajte viac hovorový jazyk ako technické či abstraktné termíny.
  5. Ak sa dá majte so sebou názorné pomôcky.
  6. Ak je váš prejav dlhší nezabudnite, že aj vaši poslucháči sú len ľudia a tiež potrebujú aj prestávky, vo forme napr. nejakej aktivity.
  7. Udržujte očný kontakt s vaším obecenstvom.
  8. Artikulujte aby vám bolo rozumieť a meňte tón hlasu.
  9. Váš postoj by nemal byť strojený, nepreháňajte to s gestikuláciou.
  10. Buďte originálny, nemusíte brať predsa myšlienky iných za vlastné.

Ak sa chcete dozvedieť viac či už zo slohu alebo slovenčiny, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post