>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor infoweb

Cestovanie

Letenky od ČSA

Český aeroholding je názov akciovej spoločnosti, ktorá vznikla zlúčením Českých aerolínií a Letiska Praha v marci 2011. V stratových ČSA už predtým prebiehala reštrukturalizácia firmy. Boli vytvorené špecializované dcérske spoločnosti a tieto sa postupne začleňujú do aeroholdingu, no sú naďalej obchodne samostatné. Vedenie akciovej spoločnosti bolo zvolené na ustanovujúcom zasadnutí a predsedom predstavenstva sa stal Miroslav Dvořák, podpredsedami Peter Vlasák a Philippe Moreels. K dnešnému dňu je teda súčasťou aeroholdingu 5 dcérskych spoločností a ako posledné sa pridajú v dohľadnej dobe ČSA. Letište Praha,a.s. prevádzkuje najväčšie české medzinárodné letisko, na

Vzdelávanie, ,

Učíme sa taliansky

Nezanedbávajte pravopis. Učte sa slovíčka vždy s ceruzkou v ruke a ťažšie slová si niekoľkokrát napíšte na osobitný papier, aby ste si ich pravopis lepšie zapamätali. Ak si chcete skontrolovať, ako ste si osvojili znalosť talianskych slovíčok príslušnej lekcie, skúste nasledujúci postup : zakryte talianske slovíčka a prekladajte slovenské slovíčka do taliančiny, potom si skontrolujte správnosť a postup opakujte. Slovíčka, ktoré sa vám v pamäti ľahko vybavia, označte a už ich neopakujte. Ostatné slovíčka opakujte tak dlho, kým si ich všetky nezapamätáte. Spoločenské frázy, hovorové zvraty a väzby, ktoré sú

Vzdelávanie, , ,

Angličtina pre samoukov

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom. Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách. Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia

Cestovanie, ,

Letenky od Delta Air Lines

Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines je podľa veľkosti letky a počtu prepravených cestujúcich ročne, najväčšou aerolinkou na svete. Od roku 1925 niekoľkokrát zmenila svoje meno, no súčasný názov používa od roku 1945. Firma s viac ako 80 000 zamestnancami po celom svete, sídli v Atlante, štát Georgia, kde sa nachádza najfrekventovanejšie medzinárodné letisko na svete. Viac ako 700 lietadiel letky Delty má základne aj v Detroite, Cincinnati, New Yorku, Salt Lake City, Memphise, Minneapolise, Tokiu a Amsterdame. Ročne ponúka služby pre viac ako 160 miliónov zákazníkov. Pri cestovaní po

Vzdelávanie, , ,

Angličtina hrou

Dnes už snáď nikto nepochybuje o tom, že deti najviac poznatkov získavajú od narodenia po desiaty rok svojho života. Tak ako sa učia spoznávať svet okolo seba v materinskom jazyku, tak isto ho môžu spoznávať i v cudzom jazyku. Lippy and Messy je atraktívny audiovizuálny projekt, pomocou ktorého sa deti veľmi hravou formou, cez rozprávkový svet, naučia v angličtine pomenovať veci, farby, deje, situácie a rôzne javy. Aktérmi všetkých epizód, nahratých na DVD filmoch, sú anglicky hovoriace postavičky – klaunka Lippy, klaun Messy a kúzelník Wizzy, ktorí spolu v každom