• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

7 dôvodov pre počúvanie jazyka

23/07/18 ,

Ako vám pomôže posluch pri učení sa jazykov

Veľa krát počúvam ľudí, že sa učili gramatiku cudzieho jazyka a na posluch nejak zabudli, posluch vám však môže pomôcť oveľa viac ako učenie sa gramatiky.

  1. Ak počúvate či už texty alebo film tak učíte ako jazyk funguje a získate rýchlosť ako v realite cudzinci hovoria.
  2. Nenápadne sa učíte aj gramatiku, pretože väčšinou hovoria vo filmoch aj gramaticky správne.
  3. Môžete sa naučiť aj rôzne akcenty ak teda nájdete filmy, kde nimi hovoria.
  4. Spoznáte rôzne typy slangu, ktorý môžete neskôr použiť.
  5. Počúvaním či už textov alebo rozhovorov získate nielen slovnú zásobu ale budete vedieť aj odpovedať, pretože vždy je to konverzácia.
  6. Učíte sa tak, že o tom ani neviete, čo je asi ten najlepší spôsob učenia sa jazyka.
  7. Naučíte sa rozmýšľať v danom jazyku, lebo zachytíte celé vety a nie len slová ale najmä celú kompozíciu vety.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac ako sa učiť jazyky, môžete na kontaktovať na http://www.filip-en.eu a začať sa učiť jazyky.

Učíme sa taliansky

03/10/11 , ,

Nezanedbávajte pravopis. Učte sa slovíčka vždy s ceruzkou v ruke a ťažšie slová si niekoľkokrát napíšte na osobitný papier, aby ste si ich pravopis lepšie zapamätali. Ak si chcete skontrolovať, ako ste si osvojili znalosť talianskych slovíčok príslušnej lekcie, skúste nasledujúci postup : zakryte talianske slovíčka a prekladajte slovenské slovíčka do taliančiny, potom si skontrolujte správnosť a postup opakujte. Slovíčka, ktoré sa vám v pamäti ľahko vybavia, označte a už ich neopakujte. Ostatné slovíčka opakujte tak dlho, kým si ich všetky nezapamätáte.
Spoločenské frázy, hovorové zvraty a väzby, ktoré sú typické pre taliansky jazyk a preto ich ani nemožno prekladať doslovne, ale treba vystihnúť obsah podobnou slovenskou frázou. Predložkové väzby, ktoré sa taktiež často líšia od slovenských. Odporúčame, aby ste si tieto väzby odpisovali do osobitného zošita a naučili sa ich podľa možnosti naspamäť. Ich nácviku venujete vždy jedno z prekladových cvičení (Povedzte po taliansky) na konci lekcie. Usilujte sa používať tieto väzby čo najčastejšie, lebo sú charakteristické pre taliančinu. Nepokúšajte sa prekladať slovenské spoločenské frázy doslovne do taliančiny. Mohli by ste dopustiť omylov alebo i spoločenských priestupkov.
Výslovnosť a pravopis sa vysvetľujú javy týkajúce sa výslovnosti, vrátane intonácie a prízvuku. Vysvetlenie je vždy spojené s praktickým nácvikom. Najprv starostlivo preštudujte návod a potom hovorte všetky cvičenia niekoľkokrát nahlas. Usilujte sa vždy o prirodzené tempo reči, vetu niekoľkokrát nahlas opakujte, nebojte sa zdôrazňovať.