>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: jazyk

Vzdelávanie,

7 dôvodov pre počúvanie jazyka

Ako vám pomôže posluch pri učení sa jazykov Veľa krát počúvam ľudí, že sa učili gramatiku cudzieho jazyka a na posluch nejak zabudli, posluch vám však môže pomôcť oveľa viac ako učenie sa gramatiky. Ak počúvate či už texty alebo film tak učíte ako jazyk funguje a získate rýchlosť ako v realite cudzinci hovoria. Nenápadne sa učíte aj gramatiku, pretože väčšinou hovoria vo filmoch aj gramaticky správne. Môžete sa naučiť aj rôzne akcenty ak teda nájdete filmy, kde nimi hovoria. Spoznáte rôzne typy slangu, ktorý môžete neskôr použiť. Počúvaním či už textov

Vzdelávanie, ,

Učíme sa taliansky

Nezanedbávajte pravopis. Učte sa slovíčka vždy s ceruzkou v ruke a ťažšie slová si niekoľkokrát napíšte na osobitný papier, aby ste si ich pravopis lepšie zapamätali. Ak si chcete skontrolovať, ako ste si osvojili znalosť talianskych slovíčok príslušnej lekcie, skúste nasledujúci postup : zakryte talianske slovíčka a prekladajte slovenské slovíčka do taliančiny, potom si skontrolujte správnosť a postup opakujte. Slovíčka, ktoré sa vám v pamäti ľahko vybavia, označte a už ich neopakujte. Ostatné slovíčka opakujte tak dlho, kým si ich všetky nezapamätáte. Spoločenské frázy, hovorové zvraty a väzby, ktoré sú