7 dôvodov pre počúvanie jazyka

Ako vám pomôže posluch pri učení sa jazykov

Veľa krát počúvam ľudí, že sa učili gramatiku cudzieho jazyka a na posluch nejak zabudli, posluch vám však môže pomôcť oveľa viac ako učenie sa gramatiky.

  1. Ak počúvate či už texty alebo film tak učíte ako jazyk funguje a získate rýchlosť ako v realite cudzinci hovoria.
  2. Nenápadne sa učíte aj gramatiku, pretože väčšinou hovoria vo filmoch aj gramaticky správne.
  3. Môžete sa naučiť aj rôzne akcenty ak teda nájdete filmy, kde nimi hovoria.
  4. Spoznáte rôzne typy slangu, ktorý môžete neskôr použiť.
  5. Počúvaním či už textov alebo rozhovorov získate nielen slovnú zásobu ale budete vedieť aj odpovedať, pretože vždy je to konverzácia.
  6. Učíte sa tak, že o tom ani neviete, čo je asi ten najlepší spôsob učenia sa jazyka.
  7. Naučíte sa rozmýšľať v danom jazyku, lebo zachytíte celé vety a nie len slová ale najmä celú kompozíciu vety.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac ako sa učiť jazyky, môžete na kontaktovať na http://www.filip-en.eu a začať sa učiť jazyky.

Related Post