• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Angličtina pre samoukov

13/09/11 Tags: anglický jazyk, angličtina, callanova metóda, e-shop

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom.
Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách.
Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia príslušnej lekcie, rozšírené o ďalšie príklady.
Výslovnosť a pravopis.
V tejto časti nájdete vysvetlenie týkajúce sa výslovnosti, intonácie, prízvuku ap., ktoré sú vždy spojené s precvičovaním príslušných javov.
Gramatické vysvetlenia sa podávajú tak, aby boli zrozumiteľné i tým, ktorí nemajú teoretické vedomosti o slovenskej gramatike.
Pri každom cvičení je návod a vzor. Prekladové cvičenia sú vypracované v Kľúči. Aj niektoré ťažšie cvičenia, najmä z prvých lekcií, nájdete vypracované v Kľúči.
K učebnici je pripojený Kľúč. V jeho prvej časti nájdete prepis výslovnosti textov 2. – 5. lekcie, slovenské preklady textov prvých ôsmich lekcií, ďalej vypracované niektoré ťažšie cvičenia a všetky preklady do angličtiny. K niektorým lekciám sú pripojené poznámky k textu, ktoré vysvetľujú rozličné zaujímavosti a zvláštnosti anglického jazyka.
V druhej časti Kľúča nájdete prehľad časov a slovesných tvarov, nejdôležitejších nepravidelných slovies, zámen a pravidiel anglického slovosledu, poznámku o významovom rozdieli niektorých podobných slovenských a anglických slov, prehľad britskej a americkej meny, mier a váh, nápisy, abecedný slovník anglicko-slovenský a slovník výslovnosti vlastných mien.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273