Angličtina hrou

Dnes už snáď nikto nepochybuje o tom, že deti najviac poznatkov získavajú od narodenia po desiaty rok svojho života. Tak ako sa učia spoznávať svet okolo seba v materinskom jazyku, tak isto ho môžu spoznávať i v cudzom jazyku.

Lippy and Messy je atraktívny audiovizuálny projekt, pomocou ktorého sa deti veľmi hravou formou, cez rozprávkový svet, naučia v angličtine pomenovať veci, farby, deje, situácie a rôzne javy.

Aktérmi všetkých epizód, nahratých na DVD filmoch, sú anglicky hovoriace postavičky – klaunka Lippy, klaun Messy a kúzelník Wizzy, ktorí spolu v každom príbehu, zažijú nejaké dobrodružstvo a zaspievajú si pesničku. Deti sú tak vtiahnuté do deja bez toho, aby si uvedomovali akým jazykom hovoria. Ak dieťa opakovane sleduje a počúva ten istý príbeh z DVD filmu, zapamätáva si jednotlivé slová, či jednoduché vety. Rozumie im, lebo gestá, mimika a situácia, v ktorej sa herci nachádzajú, to jasne naznačuje. Postupným opakovaním slov, riekaniek a pesničiek deti nadobúdajú cit pre výslovnosť a intonáciu angličtiny, ktorá je nesmierne dôležitá.

Štyri DVD filmy dopĺňa kniha Lippy and Messy – Songs and Games pre ďalšie spoločné zábavné formy výuky anglického jazyka detí. Obsahuje množstvo hier, pomocou ktorých si dieťa, za účasti dospelého, opakuje poznatky z príbehov na DVD filme a tiež nadobúda nové informácie.

Nielen základným či jazykovým školám môže poslúžiť Lippy and Messy – ABC, kde sa dvojica klanov s kúzelníkom Wizzy oboznamuje s písmenkami abecedy i s novými slovíčkami a pesničkami.

Related Post