>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: callanova metóda

Vzdelávanie, , ,

Angličtina pre samoukov

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom. Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách. Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia

Vzdelávanie, ,

Ako si efektívne osvojiť cudzí jazyk – Callanova metóda !

Ako sa učiť efektívnejšie jazyk? Najlepšou cestou je zistiť si, aká metóda výučby jazyka by sa Vám najviac hodila. Momentálne na jazykových školách letí novinka v učení jazyka Callanova metóda, ktorá predstavuje nový typ učenia a osvojenia si jazyka. Vynašiel ju Robin Callan počas svojho pobytu v Taliansku, kde pôsobil ako učiteľ angličtiny je vlastne založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa učíte. Callanova metóda je efektívna a v praxi fungujúca metóda výučby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným prístupom. Vyvíjala sa 15 rokov v Anglicku na Cambridgeskej univerzite