Ako si efektívne osvojiť cudzí jazyk – Callanova metóda !

Ako sa učiť efektívnejšie jazyk? Najlepšou cestou je zistiť si, aká metóda výučby jazyka by sa Vám najviac hodila. Momentálne na jazykových školách letí novinka v učení jazyka Callanova metóda, ktorá predstavuje nový typ učenia a osvojenia si jazyka. Vynašiel ju Robin Callan počas svojho pobytu v Taliansku, kde pôsobil ako učiteľ angličtiny je vlastne založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa učíte.
Callanova metóda je efektívna a v praxi fungujúca metóda výučby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným prístupom. Vyvíjala sa 15 rokov v Anglicku na Cambridgeskej univerzite pod dohľadom pána Robina Callana.
Existujú dva základné spôsoby výučby jazyka: jeden je prekladaním a výučbou gramatiky a druhý je priamou metódou. Prostredníctvom priamej metódy sa študenti učia myslieť a rozprávať priamo v cudzom jazyku bez prekladu a s výučbou minimálneho množstva gramatiky, prípadne bez memorovania gramatických poučiek. Callanova metóda kombinuje preklad a výučbu gramatiky s priamou metódou, čím vytvára priamu metódu rýchlejšou, jednoduchšou a efektívnejšou.
Možností ako sa dostať k jazyku je viac a ak si trúfate a jazyk je pre Vás už takmer ako materinský, tak prečo si neurobiť certifikát? Najznámejšie sú Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny, ktoré majú celkom päť úrovní :KET (stupeň A2 na stupnici znalostí podľa Rady Európy), PET (B1), FCE (B2),CAE (C1), CPE (C2).

Related Post