Slovenská gramatika

Čiarka v jednoduchej vete

 

Čiarkou v jednoduchej vete sa pripájajú rovnocenné a rovnorodé členy viacnásobného vetného člena, ak nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, či, alebo v zlučovacom alebo vylučovacom význame.

Pomocou čiarky pripájame členy:

Viacnásobného podmetu

napr. Otec, matka, syn i dcéra odišli.

Viacnásobného predmetu

Napr.

Videl pred sebou lúky, pasienky a hory.

Viacnásobného doplnku.

Prichádza domov z práce unavený, vyčerpaný, nervózny.

Viacnásobnej mennej časti slovesno- menného prísudku a vetného základu.

Napr.

V detskom tábore bola vychovávateľkou, ošetrovateľkou, čašníčkou i kuchárkou v jednej osobe.

Viacnásobného prívlastku

Napr.

Dobrá, chutná káva

Viacnásobného príslovkového určenia, ktoré musia byť toho istého druhu a rovnakej intenzity.

Napr.

Skúška bude v pondelok, stredu i piatok.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

 

Related Post