Slovak grammar

Slovak for foreigners

Pronunciation guide lessons 3

 

Soft consonants

We pronounce C like ts in bats, dz is like ds in rods, j is like y in yes.

More examples:

C     noc, práca, cena, slováci

Dz   medzi, cudzí, prichádza

J     ja, Ján, moje, ahoj

Č,š,ž andare like English  chin, shin,vision and juice.

Č  čaká, reč, Angličan

Š  široký, špinavý, píšeš

Ž  žena, môžeš, žiletka

Dž  džús, džem, hádže

 

Ď, ť and ň is fairly close in pronunciation to British English duty, tune, new.

Ď    ďakujem, maďarský

Ť    ťava, byť, mať, ťahať

Ň    ňou, spálňa, kaviareň

Ľ is fairly close to el sound in English value as pronounced valyoo but more subtly or gently pronounced, without the English y sound following the ľ

Ľ  ľud, veľa, kľúč, žiaľ

 

If you want to learn more just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.

 

Related Post