Nemecké slovesá

Kolísanie medzi silnými a slabými tvarmi pri tom istom slovese

Dnes sa pozrieme na silné a slabé tvary slovies s odlišným významom.

Všetko si  ukážeme na príkladoch.

Bedingen – slabé  – podnietiť

Eine Aufgabe bedingte die andere. Jedna úloha podnietila druhú.

Ausbedingen – silné  – dojednať

Das hate er sich ausbedungen. To si dojednal.

Bewegen – vzrušiť

Slabé –pohybovať

Er bewegte sein Beim. Hýbal nohou.

Silné – podnietiť. Was fűr Grűnde bewogen dich dazu?

Aké dôvody ťa k tomu viedli ?

Gären

Silné – kvasiť

Der Wein got im Keller. Víno kvasilo v pivnici.

Slabé – vrieť

Im volke gärte es.  V národe to vrelo.

Hauen

Silné – rúbať, ťať

Der Ritter hieb mit dem Scwert auf den Feind. Rytier ťal mečom do nepriateľa.

Slabé – zbiť, stĺcť

Der Vater haute seinen Sohn mit dem Stock.

Otec zbil syna palicou.

Ak sa chcete dozvedieť viac prípadne sa niečo naučiť tak si pozrite moju stránku  http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Post