Medical English

Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na  zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the  brain.

Hlava je sídlom mozgu.

The teeth serve for bitting food.

Zuby slúžia na hryzenie potravy.

The throat enables us to swallow food.

Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.

Women´s hearts beat fater than men ´s.

Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.

Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.

Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.

The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.

Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.

Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.

Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.

Make an appointment with your doctor.

Objednajte sa u vášho lekára.

Ak sa chcete dozvedieť viac a naučiť sa niečo nové tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Related Post