Doučovanie slovenčiny

V dnešnom ťaháku sa zameriame na číslovky

Čo sú to číslovky?

Sú to slová, ktoré majú číselný význam. Označujú počet osôb, vecí, počet druhov, násobnosť deja ako ja členenie osôb a vecí, sú to ohybné slová a skloňujú sa.

Čo pri nich určujeme ?

Rod, číslo, pád

Vzor základné – majú vlastné skloňovanie 1-4 samostatné, 5-99 vzor päť.

Radové, druhové, násobné

Podľa vzorov prídavných mien: pekný (prvý) cudzí( tretí)

Zložené- neskloňované tvary píšeme ako jedno slovo (stodva)

Skloňované tvary píšeme oddelene (dvadsiati dvaja)

Aké druhy čísloviek poznáme ?

určité                    neurčité

Základné                          dva, tri                 niekoľko

Skupinové                       troje                     ————

Radové                            prvý, druhý          toľký

Druhové                         dvojaký               mnohoraký

Násobné                         dvakrát               viackrát

Podielové                      po tri                   po niekoľko

Zlomkové                     štvrť                        ————–

Príklady  použitia čísloviek vo vetách

Dva plus tri je päť.

Mám dvoje nohavíc.

Do cieľa prišiel ako prvý.

Nemeraj svoju a cudziu prácu dvojakým metrom.

Zopakuješ to ešte dvakrát a potom by si to už mal vedieť z pamäti.

Je presne štvrť na päť.

V skupine nás zostalo len niekoľko.

Ak by ste sa chceli naučiť viac zo slovenčiny alebo literatúry, tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu  a môžeme prísť priamo k vám domov a doučiť vaše dieťa to čo potrebuje.

 

 

 

 

Related Post