Doučovanie

Úspešný verzus neúspešný študent

Dnešný článok bude o tom ako sa správa úspešný a neúspešný študent, ukážeme si čo obidvaja robia a potom aj ich výsledok na skúške. Pozrieme sa na študenta jazykov.

Úspešný študent

Študuje každý deň zopár minút, pretože vie, že učenie sa jazyka je dlhodobý proces, ktorý má svoje špecifiká a treba sa učiť pomaly a menšie časti.

Si prezrie viacero učebníc, aby vedel aj ako sa to čo učí tvorí ale aj vedel prečo sa to tak tvorí.

Využite každý spôsob ako sa učiť, pretože vie, že existuje veľa metód ako sa učiť.

Nemá problém ísť konzultovať s učiteľom učivo, ktorému vôbec nepochopil.

Si pravidelne robí poznámky, aby mal nejaký základ na štúdium.

Zaujíma sa o to čo sa učí celý rok a učí sa pravidelne.

Nehovorí o tom ako sa veľa musí učiť ale sa to čo má učí.

Baží o vzdelávaní sa a učí sa kedykoľvek sa len dá.

Má priateľov, ktorí už niečo vedia a môžu mu poradiť ako ďalej ak má problém.

Urobí akúkoľvek skúšku bez problémov, teda uspeje.

Neúspešný študent

Sa učí tesne pred skúškou, s tým, že si myslí, že sa naučí kvantum informácií za chvíľu.

Je lenivý a myslí si, že všetko nájde na internete a to v tej najlepšej kvalite.

Ten si vyberie spôsob, ktorý je najviac propagovaný a vyzerá veľmi jednoducho.

Absolútne ho netrápi, že niečo nevie, však sa to nejak spraví.

Robí hocičo len tie sa učil na hodine. A už vôbec aj niečo zaznamenal do zošita.

Sa zaujíma o to čo sa preberá maximálne pred skúškou.

Stále rozpráva ako mu to nejde, ako veľa sa musí učiť a výsledok je taký, že okrem hovorenia o tom nič nerobí.

Nechce o tom, že sa má vôbec niečo učiť ani len počuť.

Nehľadá intelektuálnu spoločnosť, ktorá by ho podporila v učení sa.

Stále má zle známky, ak teda ešte nevyletel zo školy.

Ak patríte k jednej alebo druhej skupine a chceli by ste sa aj tak zlepšiť  v jazyku tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Related Post