Doučovanie

Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu, vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké  najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte sa s týmto lektorom, a môžete sa hneď začať učiť.

 

 

Related Post