Doučovanie

Francúzske frázy  na každý deň

Dnes sa naučíte zopár francúzskych fráz, ktoré by ste mohli niekedy použiť aj v bežnom živote pri komunikácií s francúzmi.

Bon jour !      Dobrý deň !

Bon soir !     Dobrý večer !

Au revoir !    Do videnia !

Adieu  !     Zbohom !

Attention ! Pozor !

Silence ! Ticho !

Comment allez-vous?    Ako sa máte ?

Merci, bien . Et vous ?         Ďakujem, dobre. A vy ?

Je ne vais pas bien . Nemám sa dobre .

Je suis ingénieur . Ja som inžinier.

Tu es journaliste. Ty si novinár.

Nous sommes soldats. My sme vojaci.

Ill sont étudiants. Oni sú študenti.

La chaise de Marie . Máriina stolička.

Vous avez raison . Máte pravdu.

Il a froid . Je mu zima.

Elle a chaud. Je jej teplo.

Elles ont peur. Boja sa.

Parles- tu slovaque? Hovoríš po slovensky?

Parlez-vous russe? Hovoríte po rusky ?

Qui ouvre la porte? Kto otvára dvere ?

 

Ak máte záujem sa učiť francúzštinu tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a nájdite si lektora, ktorý učí francúzštinu.

 

 

 

Related Post