Doučovanie

Difficult words

V dnešnom článku sa pozrieme na ťažké slová, ktoré len tak nenájdete v bežnom slovníku.

Napíšeme si vždy slovíčko, jeho význam v angličtine a potom preklad do slovenčiny.

Assevarate – affirm, declare  –  potvrdiť, vyhlásiť

Assary – small coppper coin of ancient Rome  – málá medená minca v starobylom Ríme

Beloid – arrow – shaped – v tvare šípu

Bibliogenesis – production of books- výroba kníh

Bicapitats – two – headed –  dvojhlavý

Bimarine – situated between seas- situované medzi moriami

Carcanet – jewelled necklace or collar – ošperkovaný náhrdelník alebo golier

Chrystology – economic study of precious metals and their value – ekonomické skúmanie vzácnych kovov a ich hodnoty

Demology – study of human activities – skúmanie ľudskej činnosti

Dimissory – giving permission to go- dať povolenie ísť

Epistaxis nose-bleeding- krvácanie nosa

Genarch – head of family – head of family

Gelid – frozen – zmrznutý

Hydrophid – sea snake – morský had

Intravenous – into a vein – vnútrožilný

Limbus – border – hranica

Manes – spirits of dead –  duchovia mŕtvych

Melittology – study of bees – skúmanie včiel

Metrology – study of weights and measures – skúmanie váh a mier

Peracute – very acute – veľmi akútny

Plochocracy – government by the poor- vláda chudobných

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post