Doučovanie

Ako a kedy používame may a might ?

V dnešnom článku sa zameriame na may a might a povieme si ako ich používať.

Používame  may alebo might aby sme povedali, že niečo je možnosť.

It may be true. It might  be true. Teda snáď je to pravda.

She might know. She may know.

Zápory sú may not a might not.

It might  not be true. I may have enough.

Pre minulý čas používame may have /done/ alebo might have /done/.

She may have been asleep. You might have left it in the shop.

Niekedy could má podobný význam ako may a might.

The phone is ringing. It could be Tim.

Ale couldn´t  je niečo iné ako may not a might not. Pre porovnanie.

She was too far away, so she couldn´t have seen you.  Nie je možné, že ťa videla.

She might have seen you. Možno ťa videla a možno nie.

Používame may a mght aby sme rozprávali o možných činoch alebo o niečom čo sa stane v budúcnosti.

Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

Zvyčajne nezáleží, či používame may alebo might. Takže môžeme povedať.

I may go to Ireland. I might go to Ireland.

Ale používame might keď situácia nie je reálna.

If I knew them better, I might invite them to dinner.

Existuje tiež ingová forma may/ might be – ing

Do not phone at 8.30. I might be watching the football on television.

Používame may/ might be – ing pre možné plány.

I may be going / might be going/ to Ireland in July.

Might as well/ may as well používame keď máme urobiť niečo pretože nie je  nič lepšie robiť a nie je príčina to robiť. The buses are so expensive these days, you might as well get a taxi./ taxi je také dobré tiež a nie je drahšie.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac a naučiť sa po anglicky tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post