Doučovanie

Much, many, little, few, a lot, plenty a ich používanie.

Používame much a little s nepočítateľnými podstatnými menami.

much time     much luck     little energy          little money

Používame  a lot of/ lots of/ plenty of s nepočítateľnými podstatnými menami a množným číslom.

A lot of luck          lots of time             plenty of money

Plenty znamená viac než dosť

There is no need to hurry. We have got plenty of time.

Používame mech a many najmä v negatívnych vetách a v otázkach, a lot (of) sa dá tiež použiť.

We did not speand much money. Tiež sa dá použiť. We did not spend a lot of money.

Do you know many people ? Do you know a lot of people ?

A lot of  je v kladných vetách viac bežné. Much je nezvyčajné v kladných vetách v hovorovej angličtine.

We spend a lot of money.

Môžeme použiť many v kladných vetách ale a lot of je viac používané v hovorovej angličtine.

A lot / Many/ of people drive too fast.

Too much a so much používame kladných vetách

We spend too much money.

Little a few sú negatívne k predošlým.

We must be quick. There is a little time. He is not popular. He has few friends.

Tiež môžeme povedať very little a very few.

There is a very little time. He has very few friends.

A little a a few sú viac pozitívne.

Do you speak English ? A little.

When did you last see Clare ?   A few days ago.

 

Ak by ste sa chceli naučiť viac tak ma kontaktujte, všetko  nájdete na mojej stránke http://www.filip-en.eu, rád vám pomôžem sa naučiť angličtinu a nielen gramatiku.

 

 

 

Related Post