Doučovanie

Učiteľ slovenčiny vám ponúka :

Doučovanie slovenčiny a literatúry pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Naučíme vaše deti gramatiku, prejdeme si spolu diktáty, naučím ich správne písať mäkké i aj ypsilon, správne určiť vetné členy, skloňovať určovať časy rody pády. Z literatúry si preberieme slovenských aj zahraničných autorov, rozoberieme si básne, naučíme sa určovať básnikov podľa obdobia.

Doučovanie prebieha u klienta doma, tam kde sa cítite pohodlne a pripravujeme svojich študentov na maturitu, monitor, reparáty, písomky aj skúšky a prijímacie pohovory na školy, Ponúkam vám vysokokvalitnú výučbu slovenčiny a literatúry a zlepším vašim deťom prospech v škole. Učím individuálne a látku vysvetľujem na príkladoch, ktoré deti vždy pochopia a vďaka mne majú výborné výsledky a vedia viac ako ich spolužiaci. Každému svojmu študentovi pripravím plán ako budeme pokračovať a čo by mal dosiahnuť. Robím aj konzultácie ak je niečo nejasné.

Deň a hodinu doučovania si môžete určiť samy a tiež aj ako často budem k vám chodiť, učím individuálne aj malé skupiny študentov a som garanciou úspechu vašich detí, pretože som už odučil stovky študentov, ktorým som zlepšil známky alebo vďaka mne sa dostali na vytúženú školu alebo zmaturovali.

Ak máte záujem aby som učil aj vaše deti, tak si pozrite moju stránku Doučovanie  a skontaktujte sa so mnou, teším sa na to ako zlepším vaším deťom ich prospech.

Related Post