Nezvyčajné slová a ich význam

V dnešnom článku sa pozrieme na slová, ktoré síce každý nepoužíva ale tiež patria do slovnej zásoby nášho jazyka.

Agitácia – politická osvetová činnosť s cieľom získať verejnosť pre niečo.

Bakchantský – pripomínajúci bakchanálie, samopašný, hýrivý.

Baštrngovať – chytať, nevhodne narábať, nedať pokoj.

Bezuzdný – ktorý prekračuje prípustnú mieru- neviazaný,  nespútaný.

Cenzor – úradník posudzujúci obsah diel a vykonávajúci cenzúru, úradník v starom Ríme.

Direktíva –  nariadenie, smernica, pokyn, riadenie, vedenie, pravidlo správania.

Emblém –  symbol príslušnosti k istému celku, znak, odznak, symbol.

Fičúr – švihák, frajer.

Hovieť si – oddávať sa pohodliu, voľkať si, lebediť si, povoľkávať si.

Interpelácia – parlamentárna žiadosť, dopyt poslanca o vysvetlenie.

Jalovosť – neplodnosť, prázdnota, bezobsažnosť.

Kalamár- malá nádoba na atrament.

Ležérnosť –  nenútenosť, uvoľnenosť, bezstarostnosť.

Milkovať sa –  nežnosťami si navzájom prejavovať lásku – láskať sa.

Modlikať- úpenlivo prosiť.

Náhon – prevod  energie poháňajúcej stroje.

Palisáda – ohrada vytvorená z kolov bezprostredne vedľa seba zaradených do zeme, kôl tejto ohrady.

Spalina – zvyšok paliva po spálení.

Ak by ste chceli vedieť viac tak si kliknite na moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

Related Post