Doučovanie

Super kniha, pre vaše štúdium angličtiny

Chcete konečne pochopiť anglickú gramatiku ?

Nechápete ako tvoriť vetu alebo aký čas kedy a prečo použiť ?

Všetko rieši len jedna, kniha, sám ju mám v knižnici.

Ak máte problém pochopiť anglickú gramatiku tak vďaka knihe, ktorú vám odporučím už tento problém mať nebudete, pretože táto kniha, o ktorej vám dnes niečo poviem a mám ju vo svojej knižnici, je asi jedna z najlepších.

Spomenutá kniha má názov Anglická gramatika od  Karela Haisa

Čo v nej teda nájdete ?

Gramatiku  a hlavne vysvetlenie gramatiky od a po zed.

Je koncipovaná veľmi jednoducho, je vždy vysvetlená konkrétna kategória, potom sú tu príklady, použitie a prekladové vety.

Nájdete v nej snáď všetko od tvaroslovia cez anglické časy, anglickú výslovnosť, vetnú skladbu, tvorenie slov, interpunkcie ale aj rozdiel medzi anglickou a americkou angličtinou. Určite by som túto knihu odporúčal nielen pre pokročilých ale aj pre začiatočníkov, dôvod je ten, že všetko je tam vysvetlené po slovensky, teda pochopí to aj ten, čo sa len s angličtinou stretol len nedávno.

Kto sa chce orientovať v anglickej gramatike tak si túto knihu či už požičia alebo zakúpi.

Ak by ste sa chceli naučiť viac a konečne sa chceli angličtine venovať do hĺbky tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma prevediem vás angličtinou hneď teraz.

 

Related Post