Anglické zámená

Mini gramatické okienko

Zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné meno.  Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine .      Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ?        Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah rôznych jedincov. Spojenie  týchto slov sa  považuje za jediné slovo a kladie sa pred predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho rokov.

You should help one another.  Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

Related Post