Vedeli ste, že tenisový lakeť si môžete „vypestovať“ aj keď tenis nehráte ?

elbow

Tenisový lakeť – epikondylitída je často objavujúcim sa problémom, ktorý vzniká pri preťažovaní svalov predlaktia a pleca, prejavujúci sa zápalom šliach na vonkajšej strane lakťa.

Tenisový lakeť, sa neobjavuje iba pri raketových športových aktivitách, ako naznačuje jeho pomenovanie, ale objavuje sa aj pri profesiách, ako masér, maliar či murár ai., pri ktorých sa vykonávajú stereotypné, stále sa opakujúce pohyby s využívaním rotácie predlaktia smerom von.

Príznaky:

Medzi bežné príznaky patrí bolesť, alebo pálenie v oblasti vonkajšieho lakťa a znížená sila chmatu. Bolesť sa objavuje postupne, a zvýrazňuje sa napríklad pri aktivitách ako potrasenie rukou, dvíhanie predmetov, „žmýkací“ pohyb, alebo vykonávanie každodenných činností ako umývanie zubov, či jedenie príborom.

Najčastejšie postihnutá býva dominantná ruka – avšak, postihnuté môžu byť obe ruky.

Diagnostika:

Pri určení správnej diagnózy sa okrem nálezu zistenom pri fyzikálnom vyšetrení, zohľadňujú aj ďalšie faktory, ako vývoj príznakov, popis bolesti, profesijné riziká, i vykonávanie športových aktivít.

Liečba:

Účinnosť nechirurgickej liečby v prípade tenisového lakťa býva od 80% až 95%.

Najdôležitejšie je eliminovať zaťaženie lakťa a znížiť lokálne svalové napätie v jeho okolí – to znamená, že na pár týždňov budete musieť zabudnúť na hru tenisu, alebo na ťažkú fyzickú pracovnú záťaž.

Popri užívaniu liekov proti opuchu, zápalu a bolesti sa využíva aj fyzikálna terapia, napríklad prostredníctvom laseru, ultrazvuku, TR terapie, alebo terapie rázovou vlnou.

Terapia rázovou vlnou vysiela tlakové vlny priamo do bolestivého lakťa, ktoré aktivizujú telo k hojivým a regeneračným procesom. Výhodami tejto neinvazívnej terapie je rýchlosť a efektivita liečby bolesti, zlepšenie hybnostižiadne vedľajšie účinky.

Veľmi účinnou v liečbe bolesti lakťa sa taktiež osvedčila unikátna TR terapia, ktorá cielene distribuuje do tkaniva vysokofrekvekvenčné elektromagnetické vlnenie, čím výrazne znižuje bolesť, uvoľňuje hypertonické svaly, zmierňuje opuch a podporuje regeneráciu a urýchľuje hojenie tkaniva. 

Liečivé fyzikálne procedúry sú podporované špeciálnymi cvikmi, ktoré správne posilňujú svaly predlaktia, alebo technikami stimulácie svalov na podporu liečby a samotného hojenia. Zredukovať symptómy tenisového lakťa šetrením svalov a šliach môžete dosiahnuť aj nosením podporného pásu na lakti.

Pre viac informácií o možnostiach liečby symptómov tenisového lakťa, navštívte stránky nášho zdravotníckeho zariadenia Bioreštart, ktoré okrem Terapie rázovou vlnou, či unikátnej TR Terapie ponúka  aj ďalšie jedinečné rehabilitačne a fyzikálne prístupy, masáže a manuálne techniky na uľavenie od bolesti pri pohybe.

 

 

 

 

Related Post