Virtuálne a flexibilné počítačové školenia AutoCADu

Človek, ktorý chce zvládnuť určitý počítačový program, má v dnešnej internetovej dobe niekoľko možností ako sa naučiť s ním pracovať.

Niekomu stačí spoľahnúť sa na metódu pokusu a omylu a vo vyhľadaní  pomoci na internete.

Aktívnejší a zároveň pohodlnejší ľudia sa pokúsia zohnať si k programu kvalitnú knihu.

Najlepšou a zároveň najpríjemnejšou cestou ako získať profesionálne vedomosti je nájsť počítačovú školu, ktorá poskytuje moderné virtuálne a flexibilné školenia, kde stačí len počúvať, rozmýšľať a precvičovať zadané úlohy. S rozvojom internetu vznikli virtuálne a flexibilné školenia, kde z pohodlia domova sa môžete vzdelávať.

 

Aký je rozdiel medzi Klasickým školením v učebni nejakej školy a internetovým Virtuálnym a Flexibilným počítačovým školením

 

Flexibilný kurz

nie je klasický kurz, kde musíte dodržiavať naplánovaný čas, deň a dĺžku školenia, ale naopak jedná sa o školenie, kde čas, deň a dĺžku školenia si môžete dohodnúť, resp. ak Vám to na ďalší deň nevyhovuje nič sa nedeje a dohodnete si iný termín, kedy Vám bude školenie vyhovovať.

Flexibilný kurz

môžete kedykoľvek prerušiť, napr. na týždeň, na dva týždne….. a potom v školení môžete kedykoľvek opäť pokračovať.

Flexibilný kurz

je šitý pre Vás, aby ste mohli v pohode pracovať a zároveň sa aj vzdelávať, čím získate vyššie vzdelanie a zvýšite si pracovnú pohodu a produktivitu, napr. pri kreslení projektov.

Virtuálny kurz

je kurz, pri ktorom nemusíte nikde cestovať, pripojíte sa na náš počítač – server, v čase kedy Vám to najviac vyhovuje. Po pripojení budete mať pred sebou obrazovku softwaru alebo výukovú obrazovku. Hlas bude prenášaný cez Skype.

Virtuálny kurz

prebieha pod dohľadom lektora. Lektor Vás povedie celou výučbou, pod jeho dohľadom budete napr. kresliť svoje projekty a zároveň môžete klásť otázky a lektor Vám ich okamžite zodpovie.

 

Aké výhody získate s  internetovým Virtuálnym a Flexibilným počítačovým školením

 

  1. Vytvoríte si školenie podľa vlastnej predstavy
  2. Získate Flexibilný čas skolenia
  3. Zadáte si počet hodín školenia
  4. Zadáte si obsah školenia
  5. Získate možnosť prerušenia a pokračovania v školení
  6. Nemusíte za školením nikde cestovať
  7. Je to Individuálne školenie – len lektor a Vy
  8. Školenie je prispôsobené Vašej profesii
  9. Počas školenia kreslíte napr. prvý projekt pod dohľadom lektora

10.Vyučujú vás skúsení lektori

Záverom

Naša klientela účastníkov školení nepozná vekovú hranicu, nakoľko vek účastníkov sa pohybuje od 18 do 62 rokov a sú to ľudia z rôznych profesií, ako napr. architekti, projektanti, záhradní architekti, strojní konštruktéri, dizajnéri, kresliči, aranžéri, …

Záverom môžem konštatovať, že virtuálne a flexibilne školenia sú ďaleko kvalitnejšie ako klasické školenia v učebni, nakoľko pri virtuálnom a flexibilnom školení vzniká priamy neustály kontakt medzi študentom a lektorom, čo bohužiaľ pri klasickom školení v učebni nie je možné dosiahnuť. Z tohto poznatku som bol sám prekvapený. Tento poznatok som získal z vlastnej praxe, nakoľko som bol lektorom v klasickej učebni Počítačovej školy MARET po dobu 15 rokov a teraz prevádzam virtuálne a flexibilné školenie AutoCADu po dobu 8 rokov, ako lektor Počítačovej školy MARET.

Ing. Milan Papp, lektor v Počítačovej škole MARET

e-mail: psmaret@gmail.com

www.psmaret.com

Mobil 0904289575

Related Post