Seminárna práca niekoľko užitočných informácií

V období februára sa začína letný semester na vysokej škole. Je to obdobie určitého uvoľnia po skúškovom období. Je možno aj čas zamyslieť sa nad výsledkami skúšok. Výsledky bývajú veľmi rozdielne. Záleží od študenta a jeho pripravenosti. Celkom značne to asi najviac prekvapí prvákov, kvôli rozdielom a náročnosti medzi strednou a vysokou školou. Najčastejším problémom je nedostatok času na prípravu pre všetky predmety semestera (zápočet, seminárka, semestrálka), ktoré má vysokoškolák zapísané a chce absolvovať. Pre aj keby nedopadol zimný semester najlepšie a niektoré skúšky sa nepodarili, netreba hneď skloniť hlavu. Pri niektorých predmetoch bývajú opravné termíny aj v letnom semestri. Určite však zaberte, priebežne sa učte a nenechávajte to na náhodu, ak ste to robili doteraz.

Seminárne práce sú častým spôsobom kontroly vedomostí. Niektorí učitelia a profesori ich veľmi vyzdvihujú a preferujú, iní zase nie sú nadšencami. Používajú iné metódy overovania vedomostí. Tento typ písomné práce zaberie (spotrebuje) hlavne čas pre vypracovanie. Samozrejme pri písaní sa máme naučiť a tiež hlavne porozumieť danej problematike.

Vo veľkej jednoduchosti by sa dalo povedať, že je to taký stranovo rozsiahlejší referát. Postup pri vypracovaní práce na strednej škole je podobný, avšak náročnosť je spravidla väčšia ako na strednej. Niekedy sa stáva, že učiteľ chce aby sme prezentovali výsledky práce a zväčša to nie je preto, že sa mu seminárka nechce čítať. Schopnosť profesionálneho prejavu svojich myšlienok, poznatkov, vedomostí je v súčasnosti veľmi dôležitá.

image-study-dog

Základné časti:

Úvod – má prezentovať základný úvod do problematiky. Prevažne by nemal byť dlhší ako jedna strana. V odôvodnených prípadoch môžete napísať viac ako jednu stranu, vo všeobecnosti neexistuje dôvod pre taký dlhý úvod. Prílišnej dĺžke sa vyhýbajte, veľmi pravdepodobne ani známkujú-ci to neocení, skôr vám uškodí v hodnotení práce z formálneho hľadiska.

Jadro – obsahuje všetky podstatné informácie o danom zadaní. Jadro môže byť rozdelené na viacero časti, dokonca v prevažujúcej väčšine je to žiadúce. Snažte sa písať potrebné informácie stručne a jasne. Pokiaľ chcete pridávať aj grafické informácie ako obrázky a grafy, prípadne rozsiahle tabuľky, pokúste sa aby ich nebolo veľa alebo dajte do prílohy.

Záver – záverečné zhrnutie, ktoré ma obsahovať základné informácie, alebo aj hodnotiaci názor vypracovateľa. Dobrá seminárka má byť zakončená výstižným a stručným záverom. Mal by odpovedať na základné otázky k téme seminárky.

Vypracovať seminárnu prácu nemusí len jednotlivec. Vyučujúci vás môže rozdeliť do skupín, často sa používajú dvojice. Pri písaní práce je dobré skúsiť sa spýtať vyučujúceho na jeho špecifické požiadavky na vypracovanie, pokiaľ ich má. Pri každej písomnej práce si definujte dostatok času na vypracovanie. Váš odhad prácnosti – koľko času budete potrebovať na celkové dokončenie podľa vašich predstáv sa môže veľmi rýchlo zdvojnásobiť a aj viac. Počítajte s rezervou . Na to nezabúdajte a čím skorej začnite spracovávať zadanie.

Related Post