Používanie autorských diel na internete

11. marca 2015 sa v Bratislave uskutoční seminár na tému Používanie autorských diel na internete s odborníkmi na právo duševného vlastníctva JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. a Mgr. Richardom Bednárikom.

 

Internet je najdynamickejším informačným médiom súčasnosti, mnohými nazývaný fenomén. Poskytuje nám neobmedzené možnosti uverejniť, predať, distribuovať a stiahnuť takmer všetko.

 

Alebo nie?

 

Aké je právne pozadie tohto fenoménu a čo na to judiktúra?

 

Vzťahy vznikajúce vytvorením a distribuovaním autorských diel upravuje autorský zákon. Vzhľadom k tomu, že v digitálnom svete prakticky neexistujú obmedzenia na masovú distribúciu diel, je nevyhnutné zabezpečiť platformu pre spravodlivé vyváženie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti.

 

  • Cieľom autorov je vytvárať diela, ktoré sú určené pre ľudí a to za spravodlivú odmenu.
  • Záujmom verejnosti je prístup k týmto dielam zákonným spôsobom.

 

Judikatúra sa preto k danej problematike stavia citlivo a jasne. Je nevyhnutné poznať mieru vymožiteľnosti svojich práv v prípade ich porušenia a taktiež zodpovednosť za porušenia práv iných. A práve toto je otázka pre  lektorov, ktorí Vám objasnia autorskoprávnu teóriu doplnenú praktickými ukážkami a návodmi, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

 

Túto i mnohé iné dôležité a aktuálne témy Vám prináša spoločnosť s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania BPM Slovakia s.r.o.

(www.vzdelavame.sk)

Related Post