Je španielčina vaše hobby?

Získajte medzinárodný jazykový certifikát D. I. E. (Diploma internacional de español). DIE certifikát je určený pre záujemcov už od veku 7 rokov a je celosvetovo platným dokladom o ovládaní španielčiny v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s SERR.

Skúšky na získanie certifikátu DIE sa realizujú počas celého roka, takže kandidáti sa ich môžu zúčastniť vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje.

Obsah ústnej skúšky je flexibilný a sám kandidát si môže vybrať témy na konverzáciu.

Ústna a písomná skúška sú samostatné. Kandidát môže zložiť obe formy alebo iba jednu z nich, z ktorej potom obdrží Diploma. Dokonca si môže zvoliť rôzne úrovne skúšky v ústnej forme a v písomnej forme (napríklad v ústnej Avanzado a v písomnej Intermedio a pod.).

V prípade, že kandidát úspešne spraví len niektorú z foriem skúšok, písomnú alebo ústnu, obdrží diplom korešpondujúci s formou, ktorú úspešne absolvoval.

Na úspešné absolvovanie skúšok a získanie diplomu D.I.E. je potrebné dosiahnuť 65% z celkového počtu bodov v každom z vyššie uvedených hodnotiacich kritérií (plynulosť…). Pri dosiahnutí viac ako 85% kandidát získa diplom s vyznamenaním.

Výsledky ústnej formy skúšok sú k dispozícii zvyčajne v deň účasti na skúške a výsledky písomnej formy do 45 dní odo dňa absolvovania skúšky.
Diplomy sú úspešným kandidátom následne k dipozícii v rámci 60 – 90 dní.

Skúšky sú rozdelené do úrovní:
Elemental-A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior-C1 a Dominio-C2.
Skúšky ponúkajú aj tri špecializácie: obchod, turizmus a zdravotníctvo. Pre účasť na tomto type skúšok je potrebné mať úroveň španielčiny Avanzado a vyššie.

Na Slovensku je možné skúšky vykonať v sieti akreditovaných skúšobných centier.

Detailný popis, trvanie a príklady testov a dialógov, termíny a prihlášku NÁJDETE TU.

Related Post