HypnoBirthing – prípravy kurzu na pôrod

Tehotenstvo predstavuje významné zmeny pre ženu a jej telo. Práve v tomto období zmien je dôležité pociťovať podporu od partnera a spoločne sa dôkladne pripraviť na pôrod.

Pôrod nemusí byť iba bolestivým a náročným zážitkom. Prostredníctvom dôkladnej fyzickej a psychickej prípravy je možné absolvovať ho bezproblémovo a čo najpohodlnejšie.

Podstatou Monganovej metódy, známej tiež ako hypnopôrod, je sústredenie sa na vnímanie, emócie a ich vplyv na celkový fyzický stav ženy.

Hypnopôrod Vás naučí, ako odbúrať strach z pôrodu, uvolniť sa, relaxovať a výrazne tak pomáha spríjemniť proces pôrodu. Prostredníctvom tejto techniky si uvedomíte, že pôrod je tá najprirodzenejšia vec, ktorú viete Vy a Vaše telo zvládnuť bez napätia a zásahov.

Cieľom kurzu je pripraviť Vás na pokojný pôrod, bez strachu a stresu, aby Vaše dieťatko prišlo na svet čo najprirodzenejším spôsobom.

Čím sa líši HypnoBirthing od iných techník predpôrodnej prípravy?

Väčšina predpôrodných prípravných techník sa zameriava na minimalizáciu bolesti pri pôrode. Myšlienka hypnopôrodu je iná. Hypnopôrod je založený na predpoklade, že pôrod nemusí byť bolestivým zážitkom v prípade, keď sa naň mamička dostatočne pripraví. Kurz sa snaží mamičku naučiť rozumieť svojmu telu, byť v harmónií s dieťatkom, osvojiť si prirodzené metódy pre vyvolanie pôrodu.

Ako prebieha kurz Hypnopôrodu?

Štandardná dĺžka kurzu pre budúce mamičky a partnerov je nastavená na obdobie piatich týždňov.

Kurz je koncipovaný tak, aby ste mali dostatok času vstrebať získané informácie, stotožniť sa s technikami správneho dýchania a relaxačnými cvičeniami.

Dĺžku trvania kurzu si však môžete v maximálnej miere upraviť podľa Vašich potrieb.

V prípade, že je Váš termín pôrodu blízko, alebo cestujete z diaľky, môžete absolvovať kurz intenzívnejší – týždňový, či víkendový.

Štandardný kurz prebieha skupinovo, ak však preferujete individuálny prístup, vieme Vám ponúknuť aj individuálny kurz hypnopôrodu, na ktorom sa lektorka bude venovať iba Vám.

Kurz prípravy na pôrod sa skladá z piatich lekcií, prebieha v Piešťanoch alebo v Bratislave. Každá z lekcií je zameraná na určitú fázu predpôrodnej prípravy. Pri prvých lekciách je kurz zameraný na pozitívne nastavenie mysle, na odbúranie obáv a predsudkov o pôrode. Prostredníctvom kurzu sa zblížite so svojim bábätkom, naučíte sa rozumieť svojmu telu, odbúrate strach z pôrodu. Pre zvýšenie Vášho komfortu si osvojíte jednoduché masáže, správne polohy pre pôrodnú a predpôrodnú fázu. Zoznámite sa s pôrodnými príbehmi rodičiek, ktoré rodili pomocou hypnopôrodu. Naučíte sa, ako rodiť spolu s bábätkom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa hypnopôrodu, alebo záujem prihlásiť sa do kurzu prípravy na pôrod, kontaktujte nás.

Bližšie informácie nájdete aj na našej internetovej stránke: www.hypnobirthing.sk

Každý pár, ktorý sa kurzu zúčastní získa doplnkové materiály ku kurzu, knihu Hypnopôrod a CD s afirmáciami a relaxačnými cvičeniami.

Related Post