Doučovanie

Rozkazovací spôsob v angličtine

Pri  rozkazovacom spôsobe musíme rozlišovať či ide o kladný alebo záporný rozkaz(zákaz).

Kladný rozkaz sa tvorí jednoducho infinitívom slovesa, zvyčajne bez uvedenia osoby.

Go!

Stop!

Niekedy na zdôraznenie priameho rozkazu použijeme na jeho začiatku sloveso do.

Do be quiet !

Do stop it !

Záporný rozkaz pre druhú osobu sa tvorí pomocou don´t.

Don´t do it!

Don´t ask her about it !

Na zdôraznenie zákazu sa dá použiť tvar do not.

Do not leave the house !

Do not say anything !

Záporný rozkaz môžeme utvoriť aj pomocou záporných slov never, nobody, nothing, nowhere, musíme však vynechať stiahnutý tvar don´t.

Say nothing !

Call nobody !

Rozkaz na tretiu osobu nech sa tvorí pomocou slovíčka let a príslušného zámena v predmetovom tvare.

Let him call me.

Let her ask somebody.

Záporný rozkaz z toho tvoríme pomocou don´t + let a let + not.

Let him not come.

Don´t let them do it.

Ak sa chcete  naučiť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

Related Post