• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Sú pálené tehly environmentálnou záťažou?

24/10/13 , ,

Ojedinelá metodika EPD používaná spoločnosťou HELUZ, ktorá umožňuje popísať a identifikovať dopady použitia tehál na životné prostredie, zaujala odbornú porotu veľtrhu FOR ARCH 2013 a dostala hlavnú cenu GRAND PRIX.

Spoločnosť HELUZ si ako prvý medzi výrobcami pálených murovacích prvkov v Českej republike nechala vykonať štúdiu hodnotenia životného cyklu (tzv. štúdiu LCA) svojich výrobkov a na jej základe spracovala environmentálne vyhlásenia o produkte (EPD) pre svoje výrobky. Spracovanie problematiky vplyvu pálených tehál na životné prostredie zaujalo odbornú porotu predovšetkým svojou unikátnosťou v rámci ČR a objektívnosťou.

Celý článok nájdete tu.

AKCIA: Polovica domu zadarmo

24/07/13 , , , ,

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. pre Vás pripravila špeciálnu predajnú akciu POLOVICA DOMU ZADARMO. Akcia prebieha od 13. 6. 2013 do 15. 8. 2013 a vzťahuje sa na tehly, stropy, preklady. Vývozy sú na objednaný tovar do 15. 9. 2013. (viac…)

Leto – ideálny čas dopriať komínu nový kabát

24/07/13 , , , , ,

Akýkoľvek stavebný zásah je lepšie realizovať cez letné mesiace a týka sa to aj rekonštrukcie a opráv komínov. K tým by sme mali pristupovať priebežne nielen kvôli bezpečnosti a dodržaniu platných noriem, ale aj z dôvodu technického pokroku. Klasický murovaný komín je dávno prekonaný a k dispozícii sú systémy, ktoré zohľadňujú rôznorodosť súčasných spotrebičov i palív. (viac…)

Ucelený tehlový systém pre domy s minimálnou energetickou náročnosťou

09/05/13 , , , ,

Nie je novinkou to, že spoločnosť HELUZ ponúka tehly s integrovanou tepelnou izoláciou s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu. Menovite tehly HELUZ Family 50 2in1 pre murivo s Umuriva = 0,11 W/m2.K, a to pri praktickej vlhkosti a bez omietok. Tieto tehly sú základom pre obálku domu s veľmi nízkou tepelnou stratou. Pohybuje sa na úrovni vhodného materiálu pre obvodové steny pasívnych a nulových domov. Iba základný prvok v súčasnosti nestačí. Je potrebné vyriešiť všetky detaily. Kombinovať jednotlivé časti konštrukčného systému tak, aby detaily boli jednoduché, dobre sa vykonávali a prinášali tak zefektívnenie výstavby pri dosiahnutí nadštandardných tepelnoizolačných parametrov obvodovej konštrukcie.

Predstavme si jednotlivé prvky obvodového plášťa:

Základný prvok obvodového plášťa: tehly s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 (U muriva = 0,11 W/m2.K). Izolá cia je chránená v keramickom obale, čím je zaručená jej životnosť a odolnosť. Murivo s vysokým teplotným útlmom, výhodným fázovým posunom a prirodzenú difúznou otvorenosťou.

Päta steny: vďaka tehlám s integrovanou izoláciou je možné robiť sokel bez dodatočného zateplenia. Izolácia vnútri tehál umožnila výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál vo všetkých smeroch. Sokel možno teda vytvoriť veľmi jednoducho – napr zo šalovacích betónových tvárnic so štiepanou hranou.

Stavebné otvory: pre jednoduchosť prevedenia ostenia a parapetov stavebných otvorov sa vyrábajú doplnkové tehly pre elimináciu tepelného mostu.

Stužujúce vence: je možné použiť nové vencovky s integrovanou izoláciou, ktoré boli navrhnuté s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných parametrov. Používajú sa najmä v nadpraží stavebných otvorov. Mimo stavebné otvory je výhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1, detail sa tak výrazne zjednoduší na prevedenie.

Napojenie strešnej konštrukcie na murivo: je vhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1 v mieste napojenia muriva a krovu. Detail sa robí jednoduchšie, bez tepelného mosta a namiesto použitia úzkych tehál a izolácie je murivo stabilnejšie. Vencovky U sa použijú pre jednoduché zhotovenie stužujúce vence bez dodatočného debnenia. Zároveň poskytujú rovnaký podklad pre vnútornú omietku – keramický črep – a omietka sa tak v tomto mieste nemusí vystužovať sklotextilnou sieťovinou.

Spojivá: pre založenie prvého radu muriva na základovej doske a v ďalších nadzemných podlažiach použijeme tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou únosnosťou (pevnosť 8 MPa po 28 dňoch, l = 0,15 W / mK). Jednoducho tak vylepšíme miesta, kde sa predtým používala klasická malta. Tehly spájame pomocou tenkovrstvovej malty s nízkou tepelnou vodivosťou alebo pomocou špeciálnej PUR peny na murovanie.

Spoločnosť HELUZ ponúka takto prepracovaný tehlový systém pre jednovrstvové obvodové plášte budov s minimálnou potrebou energie na vykurovanie. Murovací systém HELUZ je pri použití tehál Family 2in1 pre obvodové murivo jedna z najvhodnejších variant pre stavbu, od ktorej očakávame minimálnu energetickú náročnosť, trvanlivosť parametrov a jednoduché a rýchle prevedenie hrubej stavby systémom stavebnice.

Heluz predal v roku 2012 rovnaké množstvo tehál ako v roku 2011

29/04/13 , , , , , , ,

Aj napriek nepriaznivému vývoju stavebníctva v roku 2012 sa spoločnosti HELUZ podarilo predať rovnaké množstvo materiálu ako v predchádzajúcom roku. Podľa predbežných hospodárskych výsledkov zaznamenala skupina HELUZ mierny zisk.

Narástol export, predovšetkým na Slovenskom a v Rakúsku. Aj v tomto roku sa HELUZ zameria na posilnenie exportu, bude tiež investovať do ďalšieho rozšírenia výroby.

“Export na Slovensku sa zvyšuje dlhodobo, v minulom roku bol 13% a aj pre rok 2013 očakávame ďalší progres. Pomaly začínajú byť vidieť aj nárasty na rakúskom trhu. V Poľsku je stav už niekoľko rokov trvalý, “komentuje vývoj exportu obchodný riaditeľ Ing. Jan Krampl. “V roku 2012 tvoril export 17% našej produkcie, pre rok 2013 očakávame zvýšenie o 1-2%,” dodáva.

Investície čakajú predovšetkým závod v juhomoravskom Hevlíne, kde je vzhľadom k zvyšujúcemu sa dopytu po tehlách s integrovanou izoláciou plánované rozšírenie výrobnej linky na tehly plnenej polystyrénom a ďalej inštalácia nového drviča, ktorý bude slúžiť na prípravu suroviny pre obe výrobné prevádzky. V Dolnom Bukovsku prebehla hneď začiatkom roku veľká oprava pece, naplánované je aj rozšírenie plôch. Generálna údržba pecí, ktorej výsledkom bude ďalšie zvýšenie kvality, už prebieha tiež v Libochovickom závode.

Vyrábať sa budú predovšetkým tehly s vysoko tepelnoizolačnými parametrami, ako sú tehly typu STI, Family a tehlové bloky s integrovanou izoláciou Family 2v1, ktoré sú vhodné na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov bez dodatočného zateplenia. “Situácia v slovenskom stavebníctve stále nie je priaznivá. Znižuje sa počet štátnych zákaziek, ktoré boli pre mnohé firmy primárnym zdrojom práce. Ľudia sa boja pôžičiek a i v prípade stavby rodinných domov či ich rekonštrukcie sa snažia šetriť. Oveľa viac zvažujú pomer ceny a kvality a tak veríme, že im cenovo dostupným kvalitným materiálom môžeme ponúknuť vhodné riešenie, “dodáva Krampl