Leto – ideálny čas dopriať komínu nový kabát

Akýkoľvek stavebný zásah je lepšie realizovať cez letné mesiace a týka sa to aj rekonštrukcie a opráv komínov. K tým by sme mali pristupovať priebežne nielen kvôli bezpečnosti a dodržaniu platných noriem, ale aj z dôvodu technického pokroku. Klasický murovaný komín je dávno prekonaný a k dispozícii sú systémy, ktoré zohľadňujú rôznorodosť súčasných spotrebičov i palív.

  • Kedy sa pustiť do rekonštrukcie?

Kontrolu komína by ste mali vykonávať minimálne raz ročne. Vhodný čas na opravu komína spoznáte potom ľahko. Po dome je cítiť dym, objavujú sa vlhké škvrny a komín je poznamenaný početnými trhlinami. Pokiaľ zaznamenáte aj konštrukčné nedostatky, neváhajte a obráťte sa na odborníka skôr, než dôjde k nehode. Kedy a čo je nutné na komíne opraviť, veľakrát laik sám nespozná, a preto je nutné robiť min. 1x ročne kontrolu komína odborníkom, ktorý na nedostatky upozorní.

  • Frézovanie komínov

K frézovanie sa pristupuje, keď potrebujete zachovať priemer komína. Vďaka frézovaniu sa zbavíte usadeného dechtu a zvýšite ťah komína. Frézovaniu predchádzajú aj ďalšie činnosti spojené s rekonštrukciou komína, a to vložkovanie.

  • Vložkovanie komínov

Vložkovanie patrí k najvyužívanejšiemu spôsobu rekonštrukcie jednovrstvových komínov. Je k nemu potrebné pristupovať z dôvodu významného poklesu teploty spalín súvisiaci s vyššou účinnosťou tepelných spotrebičov.

Výber sanačného systému

Nenasiakavosť, odolnosť voči vlhkosti a nízka teplota spalín budú rozhodujúcim faktorom pre výber najvhodnejšieho materiálu pre komínovú vložku. Každý typ vložky má iné vlastnosti a hodí sa pre rôzne druhy spotrebičov a palív.

  • Prestavby nadstrešnej časti

Najviac namáhaná časť komínového telesa, ktorá musí odolávať poveternostným vplyvom a extrémnym rozdielom teplôt, si tiež zaslúži kvalitné materiály. Ak realizujete opravu strechy, je vhodné ju spojiť s obnovou nadstrešnej časti komína. Ušetríte tým nielen financie, ale aj zvýšenú technickú náročnosť opravy.

Related Post