• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Sú pálené tehly environmentálnou záťažou?

24/10/13 , ,

Ojedinelá metodika EPD používaná spoločnosťou HELUZ, ktorá umožňuje popísať a identifikovať dopady použitia tehál na životné prostredie, zaujala odbornú porotu veľtrhu FOR ARCH 2013 a dostala hlavnú cenu GRAND PRIX.

Spoločnosť HELUZ si ako prvý medzi výrobcami pálených murovacích prvkov v Českej republike nechala vykonať štúdiu hodnotenia životného cyklu (tzv. štúdiu LCA) svojich výrobkov a na jej základe spracovala environmentálne vyhlásenia o produkte (EPD) pre svoje výrobky. Spracovanie problematiky vplyvu pálených tehál na životné prostredie zaujalo odbornú porotu predovšetkým svojou unikátnosťou v rámci ČR a objektívnosťou.

Celý článok nájdete tu.

AKCIA: Polovica domu zadarmo

24/07/13 , , , ,

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. pre Vás pripravila špeciálnu predajnú akciu POLOVICA DOMU ZADARMO. Akcia prebieha od 13. 6. 2013 do 15. 8. 2013 a vzťahuje sa na tehly, stropy, preklady. Vývozy sú na objednaný tovar do 15. 9. 2013. (viac…)

Ucelený tehlový systém pre domy s minimálnou energetickou náročnosťou

09/05/13 , , , ,

Nie je novinkou to, že spoločnosť HELUZ ponúka tehly s integrovanou tepelnou izoláciou s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu. Menovite tehly HELUZ Family 50 2in1 pre murivo s Umuriva = 0,11 W/m2.K, a to pri praktickej vlhkosti a bez omietok. Tieto tehly sú základom pre obálku domu s veľmi nízkou tepelnou stratou. Pohybuje sa na úrovni vhodného materiálu pre obvodové steny pasívnych a nulových domov. Iba základný prvok v súčasnosti nestačí. Je potrebné vyriešiť všetky detaily. Kombinovať jednotlivé časti konštrukčného systému tak, aby detaily boli jednoduché, dobre sa vykonávali a prinášali tak zefektívnenie výstavby pri dosiahnutí nadštandardných tepelnoizolačných parametrov obvodovej konštrukcie.

Predstavme si jednotlivé prvky obvodového plášťa:

Základný prvok obvodového plášťa: tehly s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 (U muriva = 0,11 W/m2.K). Izolá cia je chránená v keramickom obale, čím je zaručená jej životnosť a odolnosť. Murivo s vysokým teplotným útlmom, výhodným fázovým posunom a prirodzenú difúznou otvorenosťou.

Päta steny: vďaka tehlám s integrovanou izoláciou je možné robiť sokel bez dodatočného zateplenia. Izolácia vnútri tehál umožnila výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál vo všetkých smeroch. Sokel možno teda vytvoriť veľmi jednoducho – napr zo šalovacích betónových tvárnic so štiepanou hranou.

Stavebné otvory: pre jednoduchosť prevedenia ostenia a parapetov stavebných otvorov sa vyrábajú doplnkové tehly pre elimináciu tepelného mostu.

Stužujúce vence: je možné použiť nové vencovky s integrovanou izoláciou, ktoré boli navrhnuté s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných parametrov. Používajú sa najmä v nadpraží stavebných otvorov. Mimo stavebné otvory je výhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1, detail sa tak výrazne zjednoduší na prevedenie.

Napojenie strešnej konštrukcie na murivo: je vhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1 v mieste napojenia muriva a krovu. Detail sa robí jednoduchšie, bez tepelného mosta a namiesto použitia úzkych tehál a izolácie je murivo stabilnejšie. Vencovky U sa použijú pre jednoduché zhotovenie stužujúce vence bez dodatočného debnenia. Zároveň poskytujú rovnaký podklad pre vnútornú omietku – keramický črep – a omietka sa tak v tomto mieste nemusí vystužovať sklotextilnou sieťovinou.

Spojivá: pre založenie prvého radu muriva na základovej doske a v ďalších nadzemných podlažiach použijeme tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou únosnosťou (pevnosť 8 MPa po 28 dňoch, l = 0,15 W / mK). Jednoducho tak vylepšíme miesta, kde sa predtým používala klasická malta. Tehly spájame pomocou tenkovrstvovej malty s nízkou tepelnou vodivosťou alebo pomocou špeciálnej PUR peny na murovanie.

Spoločnosť HELUZ ponúka takto prepracovaný tehlový systém pre jednovrstvové obvodové plášte budov s minimálnou potrebou energie na vykurovanie. Murovací systém HELUZ je pri použití tehál Family 2in1 pre obvodové murivo jedna z najvhodnejších variant pre stavbu, od ktorej očakávame minimálnu energetickú náročnosť, trvanlivosť parametrov a jednoduché a rýchle prevedenie hrubej stavby systémom stavebnice.

Heluz predal v roku 2012 rovnaké množstvo tehál ako v roku 2011

29/04/13 , , , , , , ,

Aj napriek nepriaznivému vývoju stavebníctva v roku 2012 sa spoločnosti HELUZ podarilo predať rovnaké množstvo materiálu ako v predchádzajúcom roku. Podľa predbežných hospodárskych výsledkov zaznamenala skupina HELUZ mierny zisk.

Narástol export, predovšetkým na Slovenskom a v Rakúsku. Aj v tomto roku sa HELUZ zameria na posilnenie exportu, bude tiež investovať do ďalšieho rozšírenia výroby.

“Export na Slovensku sa zvyšuje dlhodobo, v minulom roku bol 13% a aj pre rok 2013 očakávame ďalší progres. Pomaly začínajú byť vidieť aj nárasty na rakúskom trhu. V Poľsku je stav už niekoľko rokov trvalý, “komentuje vývoj exportu obchodný riaditeľ Ing. Jan Krampl. “V roku 2012 tvoril export 17% našej produkcie, pre rok 2013 očakávame zvýšenie o 1-2%,” dodáva.

Investície čakajú predovšetkým závod v juhomoravskom Hevlíne, kde je vzhľadom k zvyšujúcemu sa dopytu po tehlách s integrovanou izoláciou plánované rozšírenie výrobnej linky na tehly plnenej polystyrénom a ďalej inštalácia nového drviča, ktorý bude slúžiť na prípravu suroviny pre obe výrobné prevádzky. V Dolnom Bukovsku prebehla hneď začiatkom roku veľká oprava pece, naplánované je aj rozšírenie plôch. Generálna údržba pecí, ktorej výsledkom bude ďalšie zvýšenie kvality, už prebieha tiež v Libochovickom závode.

Vyrábať sa budú predovšetkým tehly s vysoko tepelnoizolačnými parametrami, ako sú tehly typu STI, Family a tehlové bloky s integrovanou izoláciou Family 2v1, ktoré sú vhodné na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov bez dodatočného zateplenia. “Situácia v slovenskom stavebníctve stále nie je priaznivá. Znižuje sa počet štátnych zákaziek, ktoré boli pre mnohé firmy primárnym zdrojom práce. Ľudia sa boja pôžičiek a i v prípade stavby rodinných domov či ich rekonštrukcie sa snažia šetriť. Oveľa viac zvažujú pomer ceny a kvality a tak veríme, že im cenovo dostupným kvalitným materiálom môžeme ponúknuť vhodné riešenie, “dodáva Krampl

Zlatá medaila pre komín

10/01/13 , , , , ,

Komín HELUZ MINI PLAST získal na medzinárodnom veľtrhu Aqua-therm Zlatú medailu pre najlepšie exponáty veľtrhu. Systém, ktorý v sebe spája výhody menších tvaroviek vhodných na zabudovanie do vnútorného nosného muriva a kvalitné plastové vložky uviedol počas minuloročnej jesene na český aj slovenský trh najväčší tuzemský výrobca tehlových produktov HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Komín MINI prináša jednoduché riešenie pre vnútorné murivo. Svojimi rozmermi 240 x 300 mm zodpovedá základným rozmerom vnútorného nosného muriva a môže byť zabudovaný priamo do steny. Oproti iným systémom tak teleso komína nevystupuje zo steny, čo značne rozširuje možnosti využitia vnútorných priestorov domu. Samotné tehlové tvarovky zabudované do priečok sa pritom dajú použiť aj pre rozvody vzduchotechniky a technických zariadení alebo ako odvetrávací komín. Komín MINI je určený pre nízkoteplotné spotrebiče na plynné a kvapalné palivá. Je ponúkaný vo variante PLAST s plastovou vložkou s priemerom 80 alebo 110 mm pre spotrebiče s maximálnou výstupnou teplotou spalín do 120 ° C alebo vo variantoch METAL s nerezovou alebo IZOSTAT s izostatickou vložkou s priemerom 80 a 100 mm pre spotrebiče s maximálnou výstupnou teplotou spalín do 200 ° C.

Komín HELUZ MINI je určený ako pre novostavby, tak ho možno dodatočne vstavať aj do už stojacich a obývaných objektov. Ako všetky komínové systémy firmy HELUZ sa aj systém HELUZ MINI veľmi ľahko montuje. Stavebnicové komponenty do seba presne zapadajú a tak je zaistená aj ich vzájomná súčinnosť. Stavba komína nevyžaduje už žiadne ďalšie špeciálne murovacie prípravky.

Veľtrh Aqua-therm – odborný medzinárodný veľtrh vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky – je najväčšou akciou v oblasti úspor za energie v Českej republike. Od 20. do 24. novembra sa v pražských Letňanoch konal už jeho 19. ročník. Navštívilo ho takmer 25 000 návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť expozície 182 firiem z 11 krajín sveta.

O spoločnosti HELUZ

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách. V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových prekladov a výroba tehlových komínov. V Hevlíne pri Znojme sú dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.

Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru. Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu, tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky a nepálené tehly.