• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ucelený tehlový systém pre domy s minimálnou energetickou náročnosťou

09/05/13 , , , ,

Nie je novinkou to, že spoločnosť HELUZ ponúka tehly s integrovanou tepelnou izoláciou s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu. Menovite tehly HELUZ Family 50 2in1 pre murivo s Umuriva = 0,11 W/m2.K, a to pri praktickej vlhkosti a bez omietok. Tieto tehly sú základom pre obálku domu s veľmi nízkou tepelnou stratou. Pohybuje sa na úrovni vhodného materiálu pre obvodové steny pasívnych a nulových domov. Iba základný prvok v súčasnosti nestačí. Je potrebné vyriešiť všetky detaily. Kombinovať jednotlivé časti konštrukčného systému tak, aby detaily boli jednoduché, dobre sa vykonávali a prinášali tak zefektívnenie výstavby pri dosiahnutí nadštandardných tepelnoizolačných parametrov obvodovej konštrukcie.

Predstavme si jednotlivé prvky obvodového plášťa:

Základný prvok obvodového plášťa: tehly s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 (U muriva = 0,11 W/m2.K). Izolá cia je chránená v keramickom obale, čím je zaručená jej životnosť a odolnosť. Murivo s vysokým teplotným útlmom, výhodným fázovým posunom a prirodzenú difúznou otvorenosťou.

Päta steny: vďaka tehlám s integrovanou izoláciou je možné robiť sokel bez dodatočného zateplenia. Izolácia vnútri tehál umožnila výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál vo všetkých smeroch. Sokel možno teda vytvoriť veľmi jednoducho – napr zo šalovacích betónových tvárnic so štiepanou hranou.

Stavebné otvory: pre jednoduchosť prevedenia ostenia a parapetov stavebných otvorov sa vyrábajú doplnkové tehly pre elimináciu tepelného mostu.

Stužujúce vence: je možné použiť nové vencovky s integrovanou izoláciou, ktoré boli navrhnuté s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných parametrov. Používajú sa najmä v nadpraží stavebných otvorov. Mimo stavebné otvory je výhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1, detail sa tak výrazne zjednoduší na prevedenie.

Napojenie strešnej konštrukcie na murivo: je vhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1 v mieste napojenia muriva a krovu. Detail sa robí jednoduchšie, bez tepelného mosta a namiesto použitia úzkych tehál a izolácie je murivo stabilnejšie. Vencovky U sa použijú pre jednoduché zhotovenie stužujúce vence bez dodatočného debnenia. Zároveň poskytujú rovnaký podklad pre vnútornú omietku – keramický črep – a omietka sa tak v tomto mieste nemusí vystužovať sklotextilnou sieťovinou.

Spojivá: pre založenie prvého radu muriva na základovej doske a v ďalších nadzemných podlažiach použijeme tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou únosnosťou (pevnosť 8 MPa po 28 dňoch, l = 0,15 W / mK). Jednoducho tak vylepšíme miesta, kde sa predtým používala klasická malta. Tehly spájame pomocou tenkovrstvovej malty s nízkou tepelnou vodivosťou alebo pomocou špeciálnej PUR peny na murovanie.

Spoločnosť HELUZ ponúka takto prepracovaný tehlový systém pre jednovrstvové obvodové plášte budov s minimálnou potrebou energie na vykurovanie. Murovací systém HELUZ je pri použití tehál Family 2in1 pre obvodové murivo jedna z najvhodnejších variant pre stavbu, od ktorej očakávame minimálnu energetickú náročnosť, trvanlivosť parametrov a jednoduché a rýchle prevedenie hrubej stavby systémom stavebnice.

Jedinečná tehla zbiera ocenenia

05/10/12 , , , , , , , , ,

Tehelný blok s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 je úspešnou novinkou spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. V tomto roku už získal veľa cenných prvenstiev. A to nielen v Českej republike, ale i na Slovensku. (viac…)

Ako na komín?

01/10/12 , , , , , , , , ,

Trápia vás technické parametre komína, neviete ako na jeho revíziu, alebo ste sa práve s niekým stavili o to, aký vplyv má sila vetra na ťah komína? Tento článok vám ponúkne niekoľko pre laika zrozumiteľných rád a k tomu vymenúva aj základné parametre, ktoré by mal každý komín mať. (viac…)

JE LEPŠIA 1+1 alebo 2in1?

26/09/12 , , , , , , , ,

Tehlové bloky HELUZ FAMILY 2in1 sa tešia čoraz väčšej obľube, pretože za jednu cenu získate nielen tehlový blok s vysokou pevnosťou (pevnosť P8, P10), ktorý predtým slúžil ako nosič dodatočnej tepelnej izolácie, ale získavate tehlový blok s tepelnou izoláciou už vnútri tehly. Odpadá tak dodatočné zatepľovanie obvodových múrov a zostávajú zachované všetky výborné vlastnosti tehlového črepu, ktoré zaručujú optimálnu mikroklímu vnútri objektu a dlhú životnosť obálky budovy. (viac…)

STROPY MIAKO PO NOVOM AJ S KARI SIEŤOU

23/08/12 , , , , , ,

Stropy HELUZ MIAKO sa od jari 2012 po novom dodávajú aj s KARI sieťou. Tá je od apríla 2010 nedeliteľnou súčasťou monolitickej dosky nad stropnými vložkami. Spoločná dodávka tehlových stropných prvkov zároveň s potrebným množstvom KARI siete ušetrí zákazníkom starosti aj náklady.

Stropný systém HELUZ MIAKO je súčasťou komplexného tehlového systému HELUZ. Vyznačuje sa veľkou variabilitou použitia a možno ho použiť aj pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností. Po doplnení výstuže sa môžu použiť aj ako spojité nosníky alebo na konzoly napr. balkónov a schodiskových podest. Okrem kvalitných technických vlastností sa tehlové stropy vyznačujú dobrou akumuláciou tepla. Tá zabraňuje rýchlym zmenám vnútornej teploty v závislosti od zmien vonkajšej teploty, a tak nedochádza k rýchlemu ochladeniu miestnosti v zime a jej prehrievaniu v lete. Vďaka schopnosti prijímať a uvoľňovať vlhkosť vytvára táto stropná konštrukcia v miestnostiach zdravú mikroklímu. Pre bytovú a občiansku výstavbu sú tieto keramické stropy vhodné tiež z hľadiska požiarnej odolnosti a akustických parametrov. Nenáročná manipulácia s jednotlivými prvkami umožňuje ručnú montáž bez použitia techniky. Stropy HELUZ MIAKO je tak možné ukladať na ľubovoľné stenové systémy s dostatočnou nosnosťou a dajú sa použiť aj pre stavby, kde je obmedzený prístup techniky. Využitie nájdu v novostavbách aj pri rekonštrukciách.

Stropy sa skladajú z keramobetónových nosníkov a keramických vložiek. Ich súčasťou sú aj keramické vencovky HELUZ určené na vonkajšie omurovanie stropnej konštrukcie. Vyrábajú sa v piatich výškach zhodných s hrúbkou stropnej konštrukcie a sú určené na vytvorenie tehlového obvodového plášťa železobetónových vencov. Spolu s vloženým tepelným izolantom – najčastejšie polystyrénom s hrúbkou min. 100 mm, ktorý je tiež súčasťou dodávky – zabezpečujú požadovanú tepelnú izoláciu stropnej konštrukcie.

V rámci svojich služieb ponúka spoločnosť HELUZ špecifikáciu a výpočet materiálovej spotreby, spracovanie plánu kladenia stropných nosníkov a vložiek, v prípade záujmu tiež plánu kladenia a strihačského plánu sietí pre optimálne uloženie sietí v ploche stropu, ďalej odborné poradenstvo či služby statika.

O spoločnosti HELUZ

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách. V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových prekladov a výroba tehlových komínov. V Hevlíne pri Znojme sú dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.

Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru. Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu, tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky a nepálené tehly.

Viac informácií nájdete na stránke www.heluz.sk