ČO JE LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA?

Masseur stretching woman's arm

Pojem rehabilitácia zahŕňa komplexný proces liečebnej, sociálnej, pedagogickej a pracovnej rehabilitácie, ktorého cieľom je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého, alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca a jeho skoré znovuzaradenie sa do bežného života.

Samotná liečebná rehabilitácia, spadajúca pod odbor fyziatrie, balneológie a aj fyzikálnej terapie, sa zameriava na včasnú diagnostiku a aplikáciu terapeutických a organizačných opatrení, ktoré majú zabezpečiť plnú pohybovú schopnosť klienta.

Čo všetko liečebná rehabilitácia zahŕňa?

Medzi liečebnú rehabilitáciu radíme fyzioterapiu, ergoterapiu, psychológiu a logopédiu. Ako každá odborná metóda, aj rehabilitácia má svoje diagnostické metódy, liečebné prostriedky, pacientov i vedecké zázemie. Liečebné prostriedky musia byť presne zvolené a naordinované, preto by ich mal vykonávať iba špecializovaný rehabilitačný lekár, rehabilitačný pracovník či fyzioterapeut.

Čo je cieľom liečebnej rehabilitácie?

Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, či zlepšenie telesných funkcií a pohybových schopností, tak aby sa klient mohol čo najskôr vrátiť k svojmu bežnému osobnému i pracovnému životu.

Čo ponúkajú naše zdravotnícke zariadenia BIOREŠTART?

Náš tím špecialistov v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, masérov a zdravotníckeho personálu vám poskytne prvotné fyzioterapeutické  vyšetrenie so stanovením diagnózy a liečebného plánu s následnou konzultáciou jeho správneho dodržiavania.

V rámci rehabilitácie ponúkame širokú škálu unikátnych procedúr, ako napríklad Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu, cvičebný SM systém pri bolesti chrbta, McKenzie diagnostiku využívanú pri poruchách medzistavcovej platničky, biostimulujúce a regeneráciu zrýchľujúce polarizované svetlo,  individuálny liečebný telocvik či dynamickú prácu s chodidlom, tzv. propriofood koncept.

Komplexnú rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme pacientom s ochoreniami pohybového aparátu, s bolesťami chrbta a kĺbov, pacientom s neurologickými, kardiovaskulárnymi, reumatologickými ochoreniami, po úrazoch a operáciách.

Pre objednanie si termínu, či pre viac informácií neváhajte navštíviť našu webovú stránku www.biorestart.sk

 

Related Post