AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu viac ako 5 rokov pomáha obetiam domáceho násilia na Slovensku a snaží sa im ukázať cestu z ťažkej životnej situácie, a tak zlepšiť ich postavenie v spoločnosti.

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON aj naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.

Tento rok sa AVON rozhodol rozšíriť podporu aj o projekt zameraný na ženy, obete domáceho násilia. Od mája 2013 tak realizuje projekt podpory krízového centra zameraného na obete domáceho násilia pod záštitou neziskovej organizácie Áno pre život.

Súčasne pokračuje spoločnosť AVON aj v projekte vzdelávania o domácom násilí pre stredné školy, ktorý sa momentálne zameral na Trenčiansky kraj. Projekt zahŕňa sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a následne prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne. Workshopy sú určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehajú pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska, organizácie, ktorá je odborný garant a partner projektu AVON proti domácemu násiliu a je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších.

Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 70.000 EUR, ktoré boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizuje v spolupráci s Alianciou žien Slovenska.

Related Post